Gradski odbor Stranke Istina, Novi Sad

 

Žene koje stvaraju bolji svet

 

Neke nevidljive žene su od prvog trenutka nastanka ljudske vrste donosile mir, a kada su muškarci uzeli moć za sebe čovečanstvo je dobilo ratove. Mir i blagostanje su najvažniji uslovi za opstanak ljudi. Zato izbor političke stranke Istina da gradsko predsedništvo u Novom Sadu čine žene nije čin isključivosti.

Nas ne interesuje borba za monopol nad moći i njenom distribucijom. Istina je koncept, esencijalni sociološki izazov, koji želi da razvije nove modele ponašanja i organizovanja, a to podrazumeva i ravnopravnost među polovima. Nasuprot ponižavanju i segregaciji, mi upravo ističemo važnost žena u političkom i širem društvenom delovanju. Želimo da uloga muškaraca dobija na važnosti i snazi, dajući podršku ženama i da umesto agresije i rata ponude toleranciju, mir i razumevanje. Upravo tako i možemo učestvovati u ostvarivanju boljih uslova za život i rad svih nas. Mi smo tu da radimo da to i postignemo. Ako je taj plemenit zadatak bitan i vama, pridružite nam se.

Nataša Vislavski
Predsednica G.O. Novi Sad

Jelena Lazarević
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Dunja Kondić
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Marija Vla
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Marijana Ljepić
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Tijana Ilić
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Lidija Odžić

Lidija Odžić
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Branislava Popov
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Ivana Bakmaz
Potpredsednica G.O. Novi Sad

Ljiljana Galić
Predsednica Izvršnog odbora Novi Sad

Nataša Ristivojević
Potpredsednica Izvršnog odbora Novi Sad

Marija Tadić
Sekretarka G.O. Novi Sad