ISTINA – ADAVIERA

 

1. Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaj za 2021 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2020 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2019 godinu – PDF format

2. Izveštaji revizora

Izveštaj revizora za 2021 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2020 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2019 godinu – PDF format

3. Prilozi

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, stranka ISTINA – ADAVIERA objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum
Budimir GromBeograd240.000,0014.03.2016.
Andrijana ČapkoNovi Sad100.000,0012.11.2021.
Mirjana NeorčićNovi Sad100.000,0012.11.2021.
Pavle PetrovićNovi Sad100.000,0012.11.2021.

4. Dokumenti

Plan delovanja političke stranke ISTINA – PDF format