ISTINA – ADAVIERA

 

1. Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaj za 2020 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2019 godinu – PDF format

2. Izveštaji revizora

Izveštaj revizora za 2020 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2019 godinu – PDF format

3. Prilozi i donacije

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, stranka ISTINA – ADAVIERA objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum
Budimir GromBeograd240.000,0014.03.2016.