ISTINA – ADAVIERA

 

1. Finansijski izveštaj za 2019 godinu

Preuzmite dokument u PDF formatu

2. Izveštaj revizora za 2019 godinu

Preuzmite dokument u PDF formatu

3. Prilozi i donacije

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, stranka ISTINA – ADAVIERA objavljuje:

Ime i prezime / NazivMestoIznos davanjaDatum
Budimir GromBeograd240.000,0014.03.2016.