ISTINA – ADAVIERA

 

1. Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaj za 2022 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2021 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2020 godinu – PDF format

Finansijski izveštaj za 2019 godinu – PDF format

2. Izveštaji revizora

Izveštaj revizora za 2023 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2022 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2021 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2020 godinu – PDF format

Izveštaj revizora za 2019 godinu – PDF format

3. Prilozi

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, stranka ISTINA – ADAVIERA objavljuje:

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum
Budimir Grom Beograd 240.000,00 14.03.2016.
Andrijana Čapko Novi Sad 100.000,00 12.11.2021.
Mirjana Neorčić Novi Sad 100.000,00 12.11.2021.
Pavle Petrović Novi Sad 100.000,00 12.11.2021.

4. Dokumenti

Plan delovanja političke stranke ISTINA – PDF format