Svake godine, 22-og aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje, sa ciljem skretanja pažnje građana na značaj očuvanja prirode i životne sredine. Svake godine vidimo saopštenja koja ukazuju na opasnosti koje prete životu na Zemlji, strah zbog ugroženosti ekosistema, navođenje problema u urbanim sredinama, pozive na smanjenje potrošnje energije i apelovanje da se zaustave globalno zagrevanje i klimatske promene. Politička stranka Istina ceni svaki pozitivan stav po tom pitanju, ali i smatra da to nije dovoljno.

Za političku stranku Istina vreme saopštenja i lepih namera je prošlo. Sada je vreme za dela i akciju. Priroda nije luksuz i gradovi nisu urbane sredine zbog toga što su gusto naseljeni, već zato što predstavljaju kvalitetan odnos zgrada i popločanih ulica, sa parkovima i perivojima. Potrebno je otvoriti dijalog o tome šta je to grad po meri građana. Utisak je da građani pod parkovima podrazumevaju samo takozvane dvorske bašte, u Novom Sadu je najpribližniji tome Kamenički park. U proteklim decenijama nije se dovoljno radilo na informisanju građana i sada imamo puno nerazumevanja i pogrešne informisanosti. Politička stranka Istina se zalaže za što više zelenih površina i parkova u Novom Sadu. Potrebni su i ozelenjeni skverovi, džepni parkovi, gradski parkovi srednje veličine, parkovi kulture, memorijalni parkovi, kao i aktivni parkovi sa različitim sportskim, rekreativnim i zabavnim sadržajima. Želimo Novi Sad u budućnosti kao moderan grad po meri i potrebama njegovih građana, sa Parkom ljubavi posvećenom romantici kao turističkom atrakcijom.

 

#StrankaIstina #Planeta #ŽivotnaSredina