Početna2024-04-20T23:41:30+02:00

Istina zahteva formiranje organa za praćenje i kontrolu prihvatilišta za pse

28.06.2024.|

Politička stranka Istina izražava duboku zabrinutost zbog nedavnih događaja u vezi sa nebrigom i zanemarivanjem životinja u prihvatilištu za pse u Velikom Gradištu, kada je uginulo više od stotinu pasa.

AKO ŽELITE DA PRATITE NAŠE NOVOSTI,AKCIJEREAKCIJEINICIJATIVEOSVRTE, - PRIJAVITE SE NA MAIL LISTU:

Naša misija

Naša misija je da kao novi talas srpske politike, ponudimo drugačiji pristup sagledavanja problema, donoseći nove modele političkog delovanja u Srbiji, koji treba da budu okrenuti interesima građana, razvoju većeg stepena demokratije i smanjenju autokratizma u srpskom društvu.

Da bi to postigli svojim delovanjem želimo da najpre otvorimo dijalog o ključnim strateškim pitanjima za razvoj Srbije i sreću njenog stanovništva. Sebe vidimo kao pionire sreće, koju želimo da implementiramo u sve pore društva.

Mi se ne borimo protiv drugih, mi pobeđujemo svoje slabosti i donosimo zajedništvo zato što smo svi mi deo jedne celine koja se zove Srbija. Mi se ne poredimo sa drugima, mi se fokusiramo na Srbiju, a neka se drugi porede sa nama.

Naša misija je da dovedemo do dijaloga u društvu i da postepeno u Srbiji ljudi počnu da razgovaraju umesto da vode monologe i da počnu da razumevaju jedni druge. Da počnu da veruju jedni drugima. Da svaki dan budemo bolji nego što smo to bili juče.

Budimo dosledni i lojalni jedni drugima, budimo motivacija, a zatim i inspiracija jedni drugima. Dajmo ljudima pravi alat i svi će imati mogućnost da iskoriste svoj maksimalni potencijal. Tako ćemo stvoriti okruženje u kojem se prirodno napreduje.

Nećemo da dajemo mišljenja, svako ih ima, mi nudimo rešenja. Delujemo u sadašnjosti da bi postigli rezultate u što bližoj budućnosti i zato nemamo vremena za čekanje. Mi nećemo da govorimo puno, jer hoćemo da čujemo vas. Jedino tako, naša misija može biti ispunjena, vizija ostvarena, a ciljevi postignuti. Male pobede donose velike rezultate.

Ostvarenje misije jeste da istina pronađe svoj put koji će se graditi na zdravim osnovama i vrednostima koje će narednim generacijama biti putokaz. Na tom putu, želimo da pomirimo generacijski jaz i da uz iskustvo i znanje naših predaka, novim generacijama ponudimo inovativan pristup angažovanja i participiranja u oblastima koje su bitne za njih i njihov razvoj.

Naša vizija

Unapređenje kvaliteta života svakog pojedinca i celog čovečanstva.
Sagledavanje i razumevanje, prihvatanje odgovornosti.
Doprinos kroz aktivno učešće.
Ideja i realizacija.
Akcija.

ISTINA

Svrha našeg postojanja i političkog delovanja se nalazi u verovanju, a to je verovanje u ljude. U znanju da danas može biti bolje nego što je bilo juče i da će sutra biti bolje nego što je danas. U vremenu dubokih podela, zaboravili smo svoju svrhu. Zaboravili smo da je poverenje osnov svakog društva, da je razumevanje i prihvatanje najdublja ljudska potreba, kao i sigurnost. Zaboravili smo da budemo ljudi.

Verujemo u politiku koju ljudi žele da prihvate zato što znaju da je ona dobra, a ne zato što moraju. Sami ne možemo ništa, ali ako zajedno radimo ono u šta verujemo, onda možemo mnogo. Počinjemo sa vizijom, nastavljamo sa misijom, kako bismo ostvarili ciljeve. Vizija ubeđenja se nikada ne menja.

U želji da realno sagledamo naše danas, kao osnovu za novo i bolje sutra, pošli smo putem jednog organskog i celovitog puta održivog razvoja. Prepoznavanje postojanja čoveka u prirodi kao neodvojivog dela iste, zapravo je vrednosni sistem na osnovu kog se stvaraju ekološki održiva društva zasnovana na brizi za okruženje, socijalnoj pravdi i demokratiji izvan svih oblika nasilja.

Poput trave koja povezana korenom sa Majkom Zemljom svoj doprinos promenama i kvalitetu daje izdižući se iznad nje, a opet u skladu sa njom, narodni pokreti i inicijative pod nazivom Grassroots počeli su da primenjuju ovaj sistem delovanja. Stranka Istina, posmatrajući tako kompleksan sistem poput prirode, koji nepogrešivo živi iz trena u tren i na nama nevidljivim nivoima, preuzima odgovornost da svojim angažovanjem bude promena na bolje. Promena iznikla iz korena prirode i prirodi okrenuta. Promena koja ukazuje na činjenicu da je organizam čoveka, poput organizma prirode, jednako kompleksan i nepogrešiv. Da postojimo u istom vremenu kao jedinstvo, osvešćujući na taj način odgovornost čoveka i njegovih postupaka.

Privrženost idejama socijalne pravde, očuvanja životne sredine, borbi za ženska prava i prava manjina, kao i idejama mirovnog pokreta, svakako da podrazumeva i sagledavanje šireg spektra tema, smatrajući da sve zajedno čine jedinstven sistem u kom postojimo.

Na tako jasno postavljenim temeljima, naša stranka prepoznaje odvojenost interesa i profita pojedinaca, koji nisu niti mogu biti iznad interesa ljudi i same planete. Ekonomski razvoj zasnovan na urušavanju zdravlja Planete i ljudi, je poput kredita čija je vrednost zanemarljiva u odnosu na štetu koju pravi i kamatu koju čovečanstvo treba da plati.

Stranka Istina ne može se opisati postojećim političkim kategorijama levice i desnice. Mi imamo jedan mnogo više holistički pristup gde je čovek deo prirode i vodi računa o njoj, vodeći računa o svojim realnim potrebama. Smatramo da čovek ne bi trebalo da prilagođava prirodu sebi bez obaziranja na njene potrebe, već treba da se uspostave odnosi bioegalitarizma po kome su čovek i priroda jednako vredni, deo jedne celine, kao i ostali na listi dualističkih parova što znači da žene nisu inferiorne muškarcima, priroda nije inferiorna kulturi, emocije nisu inferiorne razumu, niti telo i materija umu i duhu. Naša stranka će se kroz aktivnosti u kulturi angažovati da istu povežemo sa prirodom i integrišemo u skladnu organski povezanu celinu.

Da bi Srbija bila nesporno u društvu razvijenih, uređenih i bogatih država naš ekonomski plan baziramo na obnovljivim izvorima energije (solarna energija, energija vetra, energija iz geotermalnih izvora…), ekološki ispravanom pristupu transportnim sistemima i planiranju, adekvatnom menadžmentu otpada (skupljanje, transport, prerada i kontrola), te adekvatnom raspolaganju zemljišnim resursima. Aktivnim angažovanjem u ovim oblastima oživeli bi poljoprivredu, stimulisali tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju, razvjali turizam po samoodrživim i ekološki ispravnim standardima, odnosno razvili postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Sve to bi omogućilo da Srbija bude razvijenija, i bogatija samostalna država.

Stranka Istina sebe vidi kao političku snagu koja zastupa interese ugroženih čiji se glas slabo, ili uopšte i ne čuje – obespravljenih žena, siromašnih, izbeglica, ugrožene dece, životinja i ugrožene prirode. Naročito smatramo da se moraju podržati građanske inicijative koje se bore za građanski interes. U tom smislu se zalažemo za što veće pojednostavljenje i liberalizaciju mehanizama peticije, narodne inicijative i referenduma, kao sredstava za ostvarivanje neposredne demokratije.

Da nas svi čuju, koračajmo malim koracima u veliki svet. Promenimo tok politike. Uspeh je najveći izazov, a mi volimo izazove. I zato smo uvereni da imamo snage da stvorimo istinski srećno društvo u kojem žive srećni ljudi. Uz vašu podršku, glas svih nas čuće se jasnije i imaće vidljive rezultate.

Ciljevi

Za nas je unapređenje Srbije odgovornost, a naše delovanje je mehanizam da istu implementiramo na pravi način u sve oblasti života.

Ciljevi su, zasnovani na viziji, rezultati naše misije. Rezultati naših akcija, našeg delovanja, ono što je „opipljivo“. Moramo ih ostvariti kako bismo ostali dosledni. Ostvarivanjem jednog po jednog cilja, viziji dajemo život, misiji svrhu, a međusobno gradimo iskreno poverenje.

Naša vizija i naša misija su putokaz kojim ide Istina. Svoje delovanje zasnivamo na vrednostima kojima pre svega težimo, a zatim poštujemo i po kojima živimo. Naši ciljevi su usmereni na naše okruženje, kako bismo sa lokalnog nivoa pokrenuli talas promena.

Naši ciljevi su izabrani tako da imaju i svoju ekonomsku, ali i kulturološku težinu u našem planu za transformaciju i oslobađanje društva u Srbiji. Detaljnije objašnjenje može se videti u našoj programskoj deklaraciji, zato neke ovde samo navodimo bez pratećih razrada:

Pitanja iz domena lokalne uprave Novog Sada na koja ćemo obratiti posebnu pažnju:

 1. URBANIZAM – Pitanja urbanizma (ravni krovovi, parkinzi, parkovi, estetska komisija za odobravanje projekata, tematske gradske četvrti, energetska efikasnost zgrada, rešavanje problema započete gradnje). Rešićemo saobraćaj u gradu i obezbediti besplatan javni prevoz za neke kategorije stanovnika, isto kao i besplatan internet, napraviti nova stajališta za autobuse, srediti saobraćajnice, trotoare. Rešićemo problem deponija i borićemo se za zdravu životnu sredinu, zaštitu prirode i masovno ozelenjavanje kao i nove parkove.
 2. ŽIVOTINJE – Rešićemo problem napuštenih pasa i ostale probleme u vezi sa životinjama, boriti se za dosledno sprovođenje zakona o dobrobiti životinja.
 3. PROGRAM ZA OMLADINU – Ponudićemo mladima rešenja iz domena kulture, stimulacije postojećih sportskih sadržaja i omogućavanje novih, sistemskim mehanizmima podsticaja primenom zelene ekonomije što će otvoriti nova radna mesta i povoljno uticati na rast budžeta.
 4. NOVI SAD GRAD KULTURE – Imamo strategiju za razvoj i promociju kulture u gradu, stimulisanje umetnosti i umetnika, za nove galerije, pozorišta, muzičke festivale i različite druge kulturne sadržaje. Tražimo gradsku galeriju, nova pozorišta i muzeje, nove festivale i turističke atrakcije iz domena kulture.
 5. NOVI SAD SIGURAN GRAD – Imamo hrabrost i znanje da se suočimo sa ovim evidentnim problemom. Novi Sad ćemo učiniti bezbednim gradom.

Na osnovu principa održivog razvoja, stranka Istina baziraće svoj rad i na sledećih šest područja:

 1. Obnovljivi izvori energije (solarna energija, energija vetra, energija iz geotermalnih izvora itd.);
 2. Ekološka gradnja;
 3. Ekološki ispravan pristup u transportnim sistemima i planiranju;
 4. Adekvatno raspolaganje vodenim resursima;
 5. Adekvatni menadžment otpada (skupljanje, transport, prerada i kontrola);
 6. Adekvatno raspolaganje zemljišnim resursima.

Aktivno angažovanje u ovim oblastima ima za cilj oživljavanje poljoprivrede, stimulisanja tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, razvoj turizma kao i otvaranje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, po samoodrživim i ekološki ispravnim standardima, Mi imamo jedan mnogo više holistički pristup gde je čovek deo prirode i vodi računa o njoj, vodeći računa o svojim realnim potrebama.

Treba da se uspostave odnosi bioegalitarizma po kome su čovek i priroda jednako vredni, kao i ostali na listi dualističkih parova što znači da žene nisu inferiorne muškarcima, priroda nije inferiorna kulturi, emocije nisu inferiorne razumu, niti telo i materija umu i duhu. Naša stranka će se kroz aktivnosti u kulturi angažovati da istu povežemo sa prirodom i integrišemo u skladnu organski povezanu celinu.

Kampanje

Go to Top