Bolovanje za vlasnike pasa i mačaka

Istina se zalaže za uvođenje prava na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za pse i mačke. Svaki držalac životinje po zakonu je dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. Time bi izbegli situaciju da vlasnici kućnih ljubimaca tako moraju da biraju između negovanja i lečenja životinje i plaćanja kazne, ili otkaza na poslu. Zato je jedna od stvari za koje se zalažemo ne samo liberalizacija režima bolovanja, već i to da neka lečenja i terapije kućnih ljubimaca budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Potrebno je postići stvaranje uravnoteženog radnog okruženja gde se uzimaju u obzir i poslovne obaveze i potrebe zaposlenih, što se postiže upravo odobravanjem bolovanja za vlasnike kućnih ljubimaca. To planiramo da postignemo omogućavanjem zaposlenima da prilagode svoje radno vreme ili koriste fleksibilne radne aranžmane kako bi se lakše nosili sa situacijama vezanim za bolest životinja. Takođe postoji i opcija rada od kuće koja može biti efikasan način za omogućavanje zaposlenima da se brinu o bolesnim ljubimcima bez značajnog uticaja na produktivnost. U slučaju da sve ovo nije izvodljivo onda ostaje odsustvo za ljubimce kao posebna kategorija odsustva: Poslodavci mogu razmotriti dodavanje kategorije odsustva specifičnog za brigu o ljubimcima kako bi zaposlenima pružili mogućnost za brigu o svojim ljubimcima.

Pitanje ko ostvaruje prava na ovu vrstu bolovanja bilo je jedno od osnovnih na osnovu kojih smo dalje kreirali sam predlog. Kadodobrimo zaposlenima pravo na bolovanje zbog ozbiljnih zdravstvenih problema njihovih kućnih ljubimaca tada je neophodno da budu jasno definisani specifični uslovi koje veterinarska dokumentacija treba da zadovolji da bi se odobrilo bolovanje, kao što je ozbiljnost bolesti i potreba za posebnom negom, te koje je veterinarske dokumente potrebno obezbediti. To može uključivati izveštaje o dijagnozi, potrebu za posebnom negom, ili slične informacije. Sa utvrđenim rokovima za podnošenje zahteva za bolovanje i preciziranom procedurom podnošenja zahteva ne bi bilo teško da se ovo sprovede u praksu.

Iako ovaj predlog možda deluje naivno, jer mnogi smatraju da vlasnik nije dužan da bude uz svog psa ili mačku kada su bolesni, zapravo je drugačije. Zato što je vlasnik zakonski dužan da to radi, šta više Zakon o dobrobiti životinja nedvosmisleno navodi velike novčane kazne za sve vlasnike životinja, koji prema njima “ne postupaju sa pažnjom dobrog domaćina i blagovremeno ne obezbede veterinarsku pomoć.” Ako neko nema slobodan dan, a utvrdi se da je zbog toga zanemario bolesnu životinju platiće kaznu zato što zakoni u Srbiji životinje ne prepoznaju kao članove porodice, da bi zbog njih neko mogao da otvori bolovanje. Zbog ovakve neusaglašenosti zakona građani Srbije su u poziciji da se njihova građanska prava krše i to je ono što mi želimo da ispravimo.

Prvo, mi ne mislimo da su životinje u kući luksuz, a drugo na ulicama postoji jako puno izbačenih pasa i to je veliki problem za lokalne samouprave u Srbiji, tako da pokrivanje lečenja ljubimaca iz osiguranja je mnogo efikasniji način rešavanja problema sa kojim se svakodnevno suočavamo. Oni odaju utisak neodgovornog i nesređenog društva u koje investitori nemaju poverenja da investiraju svoj novac. Takođe, standard pada i držanje pasa i mačaka postaje sve veće opterećenje za kućni budžet. U slučaju da se životinje razbole, vlasnici nekad nemaju sredstava da ih leče i izbace ih na ulicu. Takve životinje koštaju lokalnu samoupravu mnogo većih sredstava, počev od njihovog praćenja i lečenja, hranjenja, smeštanja u stacionare, a da ne govorimo o odštetama za ujede pasa koje gradove koštaju milione. Jeftinije je pomoći vlasnicima i dotirati deo lečenja, nego kasnije da taj trošak u celini padne na teret lokalne samouprave.

I pre nego što pomislite da smo prednost dali životinjama naspram siromašnih ljudi kojima je isto potrebna adekvatna pomoć, dozvolite da vam pojasnimo. Sposobnost da se brinemo o životinjama znak je visokog nivoa empatije, koja se može proširiti i na ljudsku zajednicu. Ovo može podstaći ponašanje suosećanja i podrške među ljudima. Dobrobit životinja i ljudi često idu zajedno. Da ne idemo preširoko u ovu temu samo recimo da briga o zdravlju i dobrobiti životinja podstiče potrebu za veterinarskim uslugama, lekovima, i opremom. Ova industrija doprinosi ekonomiji kroz zapošljavanje i proizvodnju veterinarskih proizvoda i u Srbiji godišnje donosi više stotina miliona evra, što nije zanemariva stavka u punjenju budžeta i posao je od kojeg žive mnoge porodice.