Mrežaste čarape, kratak minić, i jasni odjek štiklica u kasnim satima…

Dok pod mesečinom u nekom zabačenom kutku grada otvara vrata kola prelazeći granicu nepisanih pravila morala, svet će se okrenuti da pogleda. Da pogleda u onog koji je stao i onu koja je ušla.

Svanuo je novi dan, institucije su počele sa radom, a ona i dalje nije u sistemu.

Pod seksualnim radom podrazumevamo rad u seksualnoj industriji, odnosno poslovima koji na direktan ili indirektan način imaju veze sa proizvodima ili uslugama seksualne prirode (prostitucija, striptiz barovi, pornografski filmovi i slike, erotski foto modeling, zaposleni na telefonskim hot linijama, proizvodnja i prodaja seksualnih pomagala i opreme i sl).

Najviše se fokusiramo na legalzaciju prostitucije, kako one gde usluge pružaju žene, tako i one gde su davaoci usluga muškarci, zalažući se za bolje zakonsko regulisanje i svih drugih zaposlenih u seksualnoj industriji, poboljšanje njihovog statusa i zaštitu njihovih prava.

Prostitucija je veoma često kritikovana kao seksualna eksploatacija, u dobrom delu slučajeva ona to i jeste, što je razlog zašto mi i tražimo legalizaciju prostitucije. Na taj način seksualni rad bi se razdvojio od seksualne eksploatacije, a osobe koje pružaju seksualne usluge bi u tome bile potpuno dobrovoljno i sa jasno definisanim pravima i uslovima rada.

Seks industrija postoji u celom svetu oduvek, uprkos brojnim i temeljnim pokušajima da se ona iskoreni. U sredinama gde je prostitucija kriminalizovana osobe koje se njome bave su stigmatizovane, a u slučaju seksualnih radnica one su izložene zloupotrebama, ucenama i nasilju od strane makroa, klijenata, a neretko i policije.

Uvođenjem seksualnog rada u legalne tokove omogućili bi:

  1. Zaštitu zaposlenih u tom poslu i sprečavanje nasilja nad njima.
  2. Mogućnost kontrole zdravlja zaposlenih i uslova davanja seksualnih usluga, tj. kontrolu propisanih mera zaštite čime se sprečava i širenje polno prenosivih bolesti.
  3. Punjenje budžeta novcem koji sada ide nelegalnim tokovima i puni džepove kriminalaca. Prostitucijam se po procenama, u svetu ostvari profit od 186 milijardi dolara. Samo u Nemačkoj, gde je to legalna industrija, profit od prostitucije donese 18 milijardi dolara. Uz legalizaciju kanabisa, legalizacijom prostitucije, Srbija bi veoma brzo imala novac ne samo za nove velike investicione cikluse, već i za rešavanje socijalnih pitanja i drastično poboljšanje kvaliteta života njenih građana.
  4. Smanjila bi se stopa kriminala i smanjila bi se korupcija.

Postavlja se pitanje mentalnog zdravlja i koliko je prostitucija kao posao traumatična po one koji se njome bave. Postoje svedočenja i studije sa različitim rezultatima argumenti i za i protiv, ali bi legalizacijom seksualnog rada, sada zaposlenima bilo omogućeno da dobiju profesionalnu psihološku pomoć i emotivne podršku.

Takođe, postoji i dilema da li bi ovakva legalizacija povećala obim trgovine ljudima, na primeru Novog Zelanda gde se to realizovalo, nije zabeležen porast ovog oblika kriminala. Šta više, legalizacijom se ostvaruju bolji kontakti i saradnja između policije i seksualnih radnika/ca i samim tim je lakše prijaviti, detektovati i pravno procesuirati ovakvu pojavu.