Stranka Istina je izuzetno zadovoljna odlukom Skupštine Grada da se započnu pripremne aktivnosti na realizaciji projekta Botaničke bašte u Novom Sadu, s obzirom na to da je ideja o njenom formiranju bila jedna od naših vodilja tokom predizbornih zalaganja.

Botanička bašta nije luksuz, već potreba našeg grada. Osim što je jedna od njenih osnovnih funkcija zaštita i očuvanje ugroženih biljnih vrsta i životne sredine u celini, važna je jer ima naučno – istraživački, kulturno – prosvetni i nastavni karakter, predstavljajući ustanovu sa kolekcijom biljaka, koje su reprezenti raznovrsnosti i bogatstva biljnog sveta na celoj planeti. U pitanju je kapitalna investicija koja zauzvrat može znatno podići kvalitet života u Novom Sadu, a istovremeno je i realizacija višedecenijske želje i potreba stanovnika koji žive u ovom gradu.

Tim povodom je predsednica stranke Istina i odbornica u Skupštini grada Novog Sada Ivana Vujasin istakla činjenicu da je stranka Istina pre godinu dana tražila da Novi Sad dobije gradsku šumu, tematski park „Park ljubavi“, ali između ostalog i Botaničku baštu, kao neizostavni deo Novog Sada, po kojoj će biti i prepoznatljiv nadalje u svetu.

„To je po našem mišljenju veoma značajno za Novi Sad i predstavlja investiciju koju ostavljamo u legat budućim naraštajima koji dolaze posle svih nas i može se reći da je ovaj podvig mnogo više od politike. Novosadska Botanička bašta će biti jedna od prepoznatljivih simbola Novog Sada i mesto gde će mnogi Novosađani rasti, učiti, razvijati se, uživati i postajati bolji ljudi“, ističe Ivana Vujasin.

 

#StrankaIstina #IvanaVujasin #BotaničkaBašta