U četvrtak 11. avgusta politička stranka Istina je osnivanjem mesnog podogranka Slana bara ukazala da se osnivanjem mesnih podogranaka stvara koalicija raznih delova grada koja jedino čine borbu za bolje sutra uspešnom. Na njegovo čelo jednoglasno je izabrana Merita Durmiši, gerontodomaćica sa velikim iskustvom u aktivizmu u gradu. Na otvaranju je istaknuto da je ovo naselje primer kako neka urbanistička rešenja mogu da doprinesu razvoju delova grada i istaknut je značaj Slane bare u pokretu otpora u Drugom svetskom ratu, ali i činjenica da je ovaj deo grada dugo bio zapostavljena i marginalizovana gradska četvrt. Svojim političkim organizovanjem i aktivnim prisustvom na terenu politička stranka Istina želi da to promeni i da se nikad više ne ponovi situacija od pre više od deceniju kada na komunalne probleme građana ovog naselja niko nije reagovao, a na pitanja građana i medija kada su se zato interesovali niko nije odgovarao. Merita Durmiši tim povodom je izjavila: „Kada padnu jače kiše u proteklim decenijama Slana bara je bila deo Novog Sada ne na vodi, već pod vodom. Postoje komunalni problemi koji se ovde mogu rešiti i tu smo da se ono što nije dobro popravi. Veoma sam srećna što mi je politička stranka Istina ukazala poverenje i nadam se da ćemo udruženim snagama omogućiti da se i ovaj deo grada još više razvija i da omogući prosperitet svojim građanima.“

#StrankaIstina