Da li ste znali da je danas dan muškaraca, praznik koji se u svetu uglavnom ignoriše? Ovaj dan se, kao Međunarodni dan muškaraca, u svetu slavi od 1999, a nastao je kao reakcija na feminizam i pokušaj da se zaštite rodni stereotipi i veliča sve ono što podrazumeva pojam „muževnosti”.

Politička stranka Istina se oštro protivi bilo kojem društvenom konceptu koji podrazumeva nadmetanje između muškaraca i žena i distribuciju moći kako bi se moć uzurpirala i hijerarhijski koncentrisala u bilo koju društvenu grupu. Smatramo da je model participatorne demokratije trenutno civilizacijski zadovoljavajući način za kontrolu moći, ako se uvedu dodatni mehanizmi koji jačaju elemente neposredne demokratije, odnosno koji bi obezbedili mandatnu odgovornost onih na koje građani delegiraju svoje pravo da odlučuju u njihovo ime. „Postoji i nasilje prema muškarcima, ali ono ni na koji način nije protivteža i opravdanje za nejednakost koju žene trpe, već je odvojena pojava od nasilja prema ženama koje je i u svetskim okvirima sistemski podržano. Mi smo izabrali da inspiraciju crpimo u ekofeminizmu, koji je različit od američkog feminizma i koji se ne bavi preuzimanjem moći od muškaraca i njenim koncentrisanjem kod žena, već je više orijentisan na dekonstrukciju samog monopola nad moći, bez rodovskog rata, gledajući i muškarce i žene i životinje i celu planetu kao celovit organski sistem gde moć cirkuliše uz poštovanje svih delova sistema. Zato mi sebe vidimo kao najprogresivniju i najdemokratičniju političku organizaciju u Srbiji i pretendujemo na to da imamo najveći kapacitet za izgradnju istinski pravednog i demokratskog društva koje bi obezbedilo trajni mir i maksimalno poštovanje svih ljudskih i građanskih prava.“ Izjavila je Vesna Cvjetanović, predsednica Ženskog fronta političke stranke Istina.

#StrankaIstina