Politička stranka Istina je 1. juna u Veterniku osnovala novi mesni podogranak na čije čelo je izabran Stefan Glođović. Na osnivanju je istaknuto da se Istina zalaže za planski razvoj grada, što podrazumeva i odgovarajuću komunalnu infrastrukturu. Ubrzano širenje grada zahteva da se vodi računa i o projektovanju odgovarajućeg kapaciteta vodovoda i kanalizacije. Istina se sem toga zalaže i da se Novi Sad podeli na više opština, pri čemu bi Veternik i Futog bili jedna opština kako bi građani ovih delova grada imali mogućnost da sami odlučuju o prioritetnim stvarima svoje zajednice.

Stefan Glođović je nakon izbora za predsednika ovog mesnog podogranka izjavio da: „Stanovnici Veternika uživaju kvalitet života koji u gradu ne postoji. Veternik je još uvek zdravo mesto za život gde ljudi imaju sigurnost i bar neku kontrolu nad svojim životima. Sačuvajmo prednosti manjih sredina i ne dozvolimo da nas pretvore u betonske kvartove u kojima bi se izgubila čovečnost koju sada imamo.“

#StrankaIstina