Stranka Istina raste i jača, a najnovija promena odnosi se na proširenje potpredsedničkih mesta. Sanja Cvetković, diplomirana pravnica i licencirana medijatorka za rešavanje sporova vansudskim putem, Sofija Stojković, diplomirana menadžerka za medije i Nataša Vislavski, master ekonomistkinja, nove su potpredsednice političke stranke Istina.

Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, tom prilikom je izjavila, da je zadovoljna radom Istine i istakla da uvek ima prostora za napredak, te dodala da: „Istina hrabro korača putem promena i beskompromisna je u nameri da ne odustane od rada na postizanju pozitivnih promena u društvu. Nema odmora i nema predaha dok ne postignemo da kvalitet života bude bolji“.

# StrankaIstina #IvanaVujasin #SanjaCvetković #SofijaStojković #NatašaVislavski