Izvojevana je velika istorijska pobeda za čovečanstvo, kada je Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge 2. decembra uvažila preporuku Svetske zdravstvene organizacije (WHO) da se kanabis ukloni iz Kategorije IV liste opojnih droga, u kojoj je stajala „rame uz rame“ sa destruktivnim i smrtonosnim supstancama poput heroina i kokaina. Time je otvoren put ne samo za potpunu legalizaciju kanabisa, već i za medicinska istraživanja o njegovim lekovitim svojstvima, koja mi kao stranka Istina i zahtevamo.

Argument, da je međunarodno priznato da je kanabis droga koja je štetna po zdravlje, a na koji su se pozivali protivnici legalizacije kanabisa i njegovog korištenja u medicinske svrhe u javnoj diskusiji na tu temu u Srbiji, ovom odlukom UN-a prestaje da bude upotrebljiv. Kanabis se sada i zvanično, na međunarodnom nivou, više ne može tretirati kao opasna droga štetna po zdravlje. Šta više, one zemlje koje su se pre 60 godina i zalagale da on bude stavljen na listu takvih supstanci, sada ga i legalizuju. Još uvek su diskutabilni ekstrakti i tinkture kanabisa, stoga odlukom UN-a oni ostaju u blažoj kategoriji I („psihoaktivni lekovi“) „Jedinstvene konvencije UN“ iako su predstavljene priznate medicinske blagodeti.

Srbija nema luksuz da gubi vreme. Severna Makedonija je već krenula da legalizacijom kanabisa sebe pozicionira kao turističku destinaciju. Mi želimo Srbiju koja je ekonomski moćna, a jedan od načina za to jeste i legalizacija kanabisa i ozbiljan strateški plan šta nakon legalizacije. Naš cilj je Srbija koja je centar medicinskog turizma u regionu, sa medicinskim ustanovama u kojima se leči kanabisom. Da bi se to postiglo zahtevamo ne samo legalizaciju kanabisa, već i otpočinjanje metodološki ispravnih ispitivanja lekovitosti kanabisa, kako bi utvrdili kod kojih sve bolesti kanabis realno pomaže i na koji način, gde je lek, a gde lekovito pomoćno sredstvo. To bi našim lekarima dalo međunarodnu profesionalnu afirmaciju, ali i napravilo preduslove da buduće klinike za lečenje kanabisom budu konkurentnije i da tako otvorimo i nova radna mesta i da punimo budžet Srbije. Zato još jednom pozdravljamo odluku Ujedinjenih nacija i idemo dalje u borbi za legalizaciju kanabisa u Srbiji.

Ivana Bakmaz
Radna grupa za legalizaciju kanabisa

#StrankaIstina #LegalizacijaKanabisa