Međunarodni dan žena se obeležava 8. marta u celom svetu. Ovaj dan je rezultat borbe za ženska ljudska prava, dan borbe za socijalnu, ekonomsku i političku ravnopravnost i žena i muškaraca. Istorijski momenat koji predstavlja suprotstavljanje žena sistemu i dan kada su žene ustale i počele borbu za sva buduća pokolenja koja dolaze.

Prvo obeležavanje Dana žena bilo je u Sjedinjenim Američkim Državama davne 1909. godine. Međutim, prvi protesti žena dogodili su se ranije, 1857. godine u Njujorku, kada su žene koje su bile zaposlene u tekstilnoj industriji izašle na ulice i demonstrirale zbog loših uslova rada i ekstremno niskih plata. Demonstracije su nažalost, brzo ugušene od strane policije, ali žene nisu bile time obeshrabrene i samo dva meseca kasnije osnovale su sindikat. Kada se osvrnemo kroz istoriju ovaj dan je često gubio na snazi, ali je nekad i dobijao.

U današnje vreme se žene i dalje suočavaju i prolaze kroz razne vrste diskriminacije i neravnopravnost u mnogim poljima, pa je obeležavanje Međunarodnog dana žena od izuzetnog značaja. Međutim, položaj žena se ipak značajno poboljšao u odnosu na ranije periode. U mnogim zemljama se ne obeležava samo ovaj dan, već je ceo mesec mart posvećen ženama i slave se žene koje su uticale na tok istorije, žene koje su dale izuzetan doprinos da danas živimo bolje. Danas, mnoge kompanije zapošljavaju sve više žena, zakoni se menjaju u korist žena, žene imaju veće pravo glasa nego pre, pravo da budu i da rade šta žele.

U Srbiji se Dan žena prvi put obeležio 1914. godine. Procenjuje se da u našoj zemlji ima 10% više žena u nauci u odnosu na zemlje Evrope. Međutim, postoji još mnogo stvari koje treba da se poboljšaju kako bi se ženska prava poboljšala i žene dobile ono što zaslužuju, a to je prvenstveno pravo na ravnopravnost u svim segmentima društva, a potom i rad na poboljšanju položaja žena koje su višestruko diskriminisane, kao što su Romkinje, žene iz ruralnih područja, žene s invaliditetom, žene u starijoj dobi, žena žrtve rodno zasnovanog nasilja, pripadnice LGBT populacije i sve ostale kategorije žena koje trpe posledice diskriminacije. Takođe, nužno je otvoriti dijalog na relaciji cis feministkinja i transrodnih žena.

Istina se bavi razradom rešenja za sve ove probleme, a što se tiče pitanje odnosa cis feministkinja i transrodnih žena Istina želi da otvori javni dijalog kako bi se taj problem adekvatno sagledao i na osnovu toga tražilo rešenje.

Vesna Cvjetanović
Predsednica ženskog fronta

 

#strankaistina, #vesnacvjetanović #međunarodnidanžena