Stranka Istina postala je snažnija osnivanjem još jednog stranačkog tela. Ovog puta u pitanju je savet za ekonomska pitanja na čije čelo je postavljena Nataša Vislavski, master ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, novosadski đak Zmaj Jovine gimnazije, sa velikim stručnim iskustvom u obavljanju složenih materijalno-finansijskih poslova koji se odnose na kontrolu namenskog, zakonitog i racionalnog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava.

Ekonomija je jedno od najvažnijih pitanja i ekonomska rešenja koje neka politika nudi bi trebalo da budu jedan od ključnih razloga zašto bi se birači trebalo opredeliti za neku političku opciju na izborima. Zato je formiranje ovog saveta veoma značajno za stranku Istina budući da se od njega očekuje da dalje razradi predviđena rešenja koja su u domenu carinske politike, podsticajnih mera u privredi, platnih razreda u javnom sektoru, očuvanju penzionih fondova i svih drugih  ekonomskih pitanja važnih za građane Srbije. Stranka Istina želi ekonomski jaku Srbiju i formiranje stranačkog tela koje će se baviti tom tematikom još je jedan od pokazatelja ozbiljnosti i odgovornosti politike koju zastupa stranka Istina.

 

#StrankaIstina