Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, stranka Istina ističe da je borba za ljudska prava smisao i suština njenog političkog delovanja. Umesto da je pravo na dostojanstven život osnovno ljudsko pravo moderno doba nas je pretvorilo u savremene robove. U današnje vreme najveća pretnja po ljudska prava je siromaštvo. Stoga su uvođenje efikasnih socijalnih programa i što lakša i kvalitetnija dostupnost obrazovanja i zdravstvene zaštite ključni za rešavanje ovog problema. Da život ne bi zamenjivalo preživljavanje najodlučnije se zalažemo za jačanje institucija koje bi štitile prava svih građana, nezavisnost pravosuđa i koje bi suzbijale korupciju. Zato je danas, više nego ikad, neophodno da kao društvo udružimo snage. Tako bismo osigurali da ljudska prava ne ostanu samo deklarativna izjava, već stvarnost koja osnažuje svakog pojedinca.

#StrankaIstina #LjudskaPrava