Najnovija dešavanja vezana za novosadski Centar za socijalni rad rezultat su dugogodišnjeg guranja problema pod tepih i izbegavanja da se unapredi sistem socijalne i porodično-pravne zaštite. Državne institucije se urušavaju, a državni i javni resursi postaju plen u partijskim podelama. Javno objavljeni podaci navode da neki od centara u Srbiji nemaju ni jednog zaposlenog socijalnog radnika?! Isto važi i za psihologe, pravnike i pedagoge.

Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina je tim povodom izjavila: „Pratimo šta se dešava! Ako postoji sudsko rešenje kojim se ne produžuje izrečena mera kojom se zabranjuje majci da kontaktira i viđa decu, onda joj Centar za socijalni rad to mora i omogućiti! U suprotnom ceo zakonski sistem je obesmišljen. Potrebno je preispitati rad institucija i  kod eventualnih primera moguće korupcije i zloupotrebe položaja postupiti po zakonu. Trebaju nam protokoli što nenasilnijeg odnosa prema roditeljima i deci, kako bi se što više smanjio stres kod dece. Mi tražimo i obaveznu psihoterapiju za roditelje, kako bi se pokušalo da te porodice budu zdrave i  funkcionalne. Podrška samohranim majkama žrtvama porodičnog nasilja je naročito važna. Umesto da se majkama bez prihoda oduzmu deca i daju nekoj porodici kojoj bi se plaćalo da ih podiže, zašto joj ne ponuditi socijalni program prekvalifikacije ili dokvalifikacije? Umesto da takve roditelje država ponižava, sistem socijalnog preduzetništva bi mogao da pomogne da takvi roditelji rade, zarađuju i osećaju se kao korisni članovi društva dok odgajaju svoju decu. Sačuvajmo porodice i omogućimo da deca rastu uz roditelje!“

#StrankaIstina #IvanaVujasin