Da politička stranka Istina obraća pažnju na sve delove Novog Sada, govori činjenica da intenzivno osniva mesne podogranke u prigradskim delovima grada. Ovoga puta na red je došla Rumenka, gde je u petak 2. decembra osnovan mesni podogranak, na čije čelo je postavljena medicinska radnica Dragana Mladenović.

Na otvaranju je istaknuto da se politička stranka Istina zalaže da sva prigradska naselja imaju isti tretman kao i naselja bliže centru, da usluga gradskog prevoza i njen kvalitet ne može biti lošiji nego na gradskim linijama, isto kao što bi trebalo da i zdravstvena usluga bude istog kvaliteta i dostupnosti kao i u domovima zdravlja u urbanizovanijim delovima Novog Sada. Novi Sad je celina i stranka Istina čvrsto brani svoj stav da svi delovi Novog Sada zaslužuju ravnopravan status. Naglašeno je i da Rumenka jeste dobila kulturnu stanicu, ali da je sam koncept rada kulturnih stanica nešto što bi trebalo preispitati zato što je pitanje da li one uopšte promovišu lokalnu kulturu i razvijaju je, što bi trebalo da im bude jedan od ciljeva. „Medicinska sam radnica, konkretno pedijatrijska sestra, moj posao je da se brinem o tek rođenim bebama na odeljenju intenzivne nege i reanimacije. Za to sam školovana i to znam da radim, a kroz nevladin sektor sam angažovana i na poboljšanju funkcionisanja pedijatrije kod nas, kao i na organizovanju besplatnih radionica za trudnice i bazara zdravlja. Kakvo će biti okruženje tih beba dok rastu i u kakve će ljude izrasti nije u opisu delovanja moje profesije, ali sa strankom Istina nadam se da ću moći i na to da utičem, jer sve su to divna deca i mi stvaramo njihovu budućnost“, izjavila je Dragana Mladenović.

#StrankaIstina