Povodom Dana planete Zemlje koji se obeležava 22. aprila, stranka Istina je organizovala javni čas sa ciljem da upozna zainteresovane o ekološkoj ugroženosti koja preti planeti. Tim povodom uvodno predavanje je održala Mirjana Neorčić, koja u stranci Istina vodi savet za zaštitu prirode i ekologije koja je tom prilikom izjavila „Smatram da je dosta ignorisanja problema i da svaki čovek može da podstakne pozitivnu promenu. Zaštita naše planete i živog sveta na njoj naš je najveći prioritet, zato, čuvajmo okruženje u kojem živimo“, da bi potom kao gosta predavača najavila prof. dr Tamaru Galonja Coghill, koja se bavila naučno-istraživačkim radom kako u zemlji, tako i u inostranstvu sarađujući sa eminentnim stručnjacima sa prestižnih svetskih univerziteta. Ona je povodom aktuelnosti dana planete Zemlje naglasila da „Pravimo grešku zato što govorimo samo o zaštiti životne sredine, umesto da se izdignemo iznad antropocentričnog pogleda na svet i shvatimo da je potrebno da počnemo govoriti o zaštiti prirode čiji smo i mi deo. Kao posebno bitnu činjenicu istakla je da planeta još uvek nije prenaseljena i da ima mesta za sve nas, samo je mali, ali uticajan i moćan, deo njene populacije veoma pohlepan što je realni razlog problem lošeg odnosa prema prirodi.“

Nakon njenog nadahnutog izlaganja koje je pratilo više desetina prisutnih, usledilo je ne samo postavljanje pitanja, već i komentari tako da se sve pretvorilo u veoma konstruktivnu diskusiju koja je spontano rezultovala sloganom koji je neko izrekao, a koji je glasio „Samo sloga svet spasava“.

Svesna svega ovoga stranka Istina se zalaže za analiziranje svetske prakse u proteklih više od pola veka i da sve što je dobro i što može da se upotrebi bude i primenjeno, a sve što je bilo loše i što šteti našem okruženju i prirodi, zanemari i izbegne. Istina je da budućnost zavisi samo od nas i to je izazov kojeg se mi ne plašimo. Sigurni smo da ćemo izgraditi bolju sutrašnjicu ne samo za nas, već i za sve buduće generacije.

 

 

#StrankaIstina #OčuvanjePlaneteZemlje