10. decembra, se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan obično se citiraju odgovarajući članovi Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948, odnosno delovi Evropske konvencije o ljudskim pravima. No, od fraza i praznih parola nema koristi. Zato, suočimo se sa istinom i recimo jasno i glasno da je društvo u kojem ne postoji socijalna pravda i u kojem postoji siromaštvo, društvo koje krši ljudska prava na najgori mogući način. Zato što je siromaštvo jedno od najvećih kršenja ljudskih prava.

Tim povodom Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina, izjavila je: „Ono što narušava ljudska prava jeste potrošačko društvo reklamokratije. Samo prošle godine je u svetu potrošeno preko 553 milijarde evra na reklamiranje, što je četrnaest puta više od projektovanih potreba sredstava za globalnu humanu pomoć. Takva manipulativna industrija reklamiranja slabi sposobnost ljudi da sami donose ispravne i etičke odluke. Radi nečijeg profita vidimo da smo postali društvo u kome se normalizuje nasilje, neodgovorno seksualno ponašanje i promoviše ideal nerealnog telesnog izgleda. Vidimo da se nameće promocija nezdrave hrane i da se u interesu profita podstiče proizvodnja tona i tona otpada i zagađenja životne sredine. Vidimo da su ljudi zaokupljeni kulturom trošenja novca na stvari koje im realno nisu ni potrebne, zato što im je nametnuta ideja da trošenje vodi do sreće. To je opasna iluzija, budući da je konzumerizam zavisnost kao i svaka druga bolest zavisnosti i vodi samo u nesreću.“

Zbog toga moramo kao društvo da se javno odredimo prema konzumerizmu kao prema sistemu vrednosti koji doprinosi kršenju ljudskih prava i koji je veoma štetan po životnu okolinu. Kada to pitanje bude dovoljno aktuelizovano u javnosti stvoriće se i uslovi da se korporacije nateraju da prihvate javnu odgovornost, a samo zajedno i solidarno možemo stići do tog cilja.

 

#StrankaIstina #IvanaVujasin