Politička stranka Istina zahteva da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za pse i mačke. Svaki držalac životinje po zakonu je dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. U suprotnom mu preti kazna do 50.000,00 dinara. Vlasnici kućnih ljubimaca tako neretko dolaze u situaciju da biraju ili da plate kaznu i ugroze život ljubimca, ili da dobiju otkaz ako se zbog toga ne pojave na poslu. Takva neusaglašenost propisa veoma otežava život građanima i potpuno je nedopustiva u pravednoj i pravno uređenoj državi.

Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina izjavila je tim povodom: „Danas se društvo suočava sa ogromnim ekonomskim izazovima i lečenje kućnih ljubimaca može biti veoma skupo. Naša je obaveza olakšati život građanima i mnoge stvari učiniti jeftinijim i dostupnijim, a ne da ljudi imaju dilemu da li da izaberu kaznu ili otkaz. Takva dilema ne sme da postoji i naš je cilj moderna i uređena Srbija u kojoj je građanin zaštićen. Zato je jedna od stvari za koje se zalažemo ne samo liberalizacija režima bolovanja, već i to da neka lečenja i terapije kućnih ljubimaca budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Potrebno je brinuti se za njihovu dobrobit, ali isto tako voditi računa i o radnim obavezama i kao društvo neophodno je da ovo zakonski usaglasimo i da pronađemo ravnotežu između ova dva važna aspekta društvenog života.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #KućniLjubimci