Politička stranka Istina je u centru Novog Sada  25. novembra obeležila Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Više desetina aktivistkinja Istine je tom prilikom izvelo performans u vidu protesne šetnje sa transparentima kroz centar grada, sa ciljem da javnost otvori oči za ono što se oko njih dešava i da žene žrtve  nasilja budu vidljive. Jovica Vučinić, ispred Radne grupe za iskorenjivanje nasilja koja deluje u okviru političke stranke Istina, tim povodom izjavio je: „Nasilje prema ženama je deo kulture nasilja i na svakom koraku smo svedoci nekog oblika ispoljavanja nasilja. Postoji i nasilje prema muškarcima, u Srbiji je postojala i sigurna kuća za muškarce, ali su to dve potpuno odvojene pojave i ne sme se koristiti kao protivteža i minimiziranje težine ovog problema“.

Politička stranka Istina gleda na društvo kao na organsku celinu i da bi se iskorenilo nasilje u društvu, svako nasilje trebalo bi se sagledati kao deo te celine. Nasilje je simptom da nešto nije u redu, zato je potrebno napraviti analizu problema i rešavati njihove uzroke.

„U Srbiji se prave strategije i prepisuju rešenja sa zapada, ali sve to i sva radna tela ne daju rezultat zato što je samo u prvoj polovini ove godine ubijeno isto toliko žena koliko i tokom cele prošle godine. Položaj žena na zapadu nije dobar, prosečna razlika u platama muškaraca i žena na istim poslovima u Evropskoj uniji iznosi 13 odsto, što znači da u odnosu na muškarce žene rade mesec i po dana besplatno. Svaka sredina ima svoje specifičnosti i traži autohtona rešenja i zato umesto da kopiramo rešenja, potrebno je otvoriti društveni dijalog i tražiti naše vlastite načine da se izborimo sa ovom tragedijom i femicidom koji nam se događa.“ dodala je Vesna Cvjetanović, predsednica ženskog fronta stranke Istina.

#StrankaIstina