25. novembra se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Tim povodom Vesna Cvjetanović, predsednica ženskog fronta stranke Istina, izjavila je: „Već duboko gazimo 21. vek, a nasilje prema ženama je i dalje veliki problem u Srbiji. S jedne strane imamo sporu birokratiju, neke mere finansiranja će početi da se primenjuju tek za nekoliko godina, a s druge strane imamo društveno okruženje koje nema dovoljno razvijen osećaj za potrebu da se uspostave društveni okviri i mehanizmi za razvoj društva u kojem bi sve žene i devojčice živele u bezbednom okruženju, uz poštovanje njihovog dostojanstva i ljudskih prava, što podrazumeva i uspešno onemogućavanje bilo kakvog nasilja prema njima“.

Nasilje prema ženama je u porastu, ove godine je ubijeno 19 žena od strane svojih partnera. Istraživanja pokazuju da je svaka peta devojčica uzrasta od 13 do 19 godina, prijavila neki oblik seksualnog zlostavljanja, što je veoma zabrinjavajuća činjenica. Devojčice koje su doživele neki oblik seksualnog nasilja u najčešćim slučajevima su se obraćale članovima porodice ili prijateljima a najmanje institucijama, što govori o tome da nemaju poverenja u rad sistema i to ukazuje da postoji potreba da se na ovome intenzivno radi.

„Ako hoćemo kulturnu i civilizovanu Srbiju, onda nasilje koje žene trpe mora da prestane i društvo ne sme da opravdava nasilnike. Potpuno je nedopustivo da žene u vremenu u kojem se savremene razvijene države uveliko pripremaju za postinformatičko doba i dalje trpe nasilje“, dodala je Vesna Cvjetanović.

Vesna Cvjetanović,
Predsednica ženskog fronta

 

#StrankaIstina #StopNasilju