Vrednosne osnove političke stranke Istina detaljnije su predstavljene Novosađanima 4. oktobra, na osnivanju mesnog podogranka za deo Limana IV koji pripada mesnoj zajednici Ostrvo. Sofija Stojković, diplomirani menadžer u medijima, izabrana je predstavnica političke stranke Istina za ovaj deo Grada Novog Sada.

Na otvaranju je istaknuto da mnogi drugi politički akteri samo kritikuju i prave buku bez da nude išta konstruktivno i pametno. Akcenat je stavljen na činjenicu da se grad menja, ali da je potrebno da se na Limanu održi kvalitet života i da ne mora sve otići pod beton i stambene i poslovne kvadrate za prodaju, te da je potrebno naći najbolje rešenje za uređenje izlaska na obalu. Predstavljena je i inicijativa da se jedna od zadnjih neuređenih zelenih površina na Limanu postavljanjem adekvatnog mobilijara i dodatnim ozelenjavanjem uredi kao parkovski prostor, kako bi se sprečilo da i ona postane novo gradilište. Navedeno je da grad ima još dosta parcela na prodaju tako da bi neki od prostora koji su javna površina trebalo da ostanu u funkciji građana, a da se ambicije investitora svedu na razumnu meru. Takođe je izneta i inicijativa da se tu, kao i u drugim parkovima i budućim ozelenjenim skverovima, postavi obeležje nekom od poznatih Novosađana iz sveta rok muzike i popularne kulture. Sofija Stojković je tim povodom izjavila: „Borbom za Liman borimo se i za Novi Sad, a da urbani identitet nije nešto što je uklesano u kamenu i što se ne menja. Novosadska tradicija bi trebalo da se neguje, ali tradicija nije statična već se ona stalno nadograđuje i razvija. Takve Limane želimo, moderne i u konstantnom procesu unapređivanja urbane kulture.“

 

#StrankaIstina