Politička stranka Istina je veoma zabrinuta zbog vesti o krajnje okrutnom zlostavljanju psa u kragujevačkom naselju Bresnica. Podatak da je pokušaj ubistva životinje usledilo nakon kućne svađe samo ilustruje činjenicu da ni jedno nasilje ne može da se gleda izolovano. Bilo da je to vandalsko ponašanje gde se uništava javna imovina, ili nasilje nad životinjama, to su najčešće samo zamene za nasilje nad ljudima.

Tim povodom Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina, izjavila je: „Sa decom koja pokazuju znake sociopatskog ponašanja treba raditi od malih nogu. U škole je potrebno uvesti programe restorativne pravde i terapeutski tretman kontrole besa. Isto važi i za odrasle počinioce prekršajnih i krivičnih dela i ako se utvrdi da oni imaju problem sa agresijom da se sudski obavežu na terapiju kontrole besa, bilo da kaznu služe uslovno ili u zatvoru. Ovakav sistematičan pristup koji bi obuhvatio sve uzraste omogućio bi rešavanje problema u samom korenu gde on i nastaje, a ljudi i životinje bi bili bezbedniji. To je i razlog zašto Istina insistira da se funkcionalni preventivni programi za sprečavanje nasilja što pre uvedu u društvenu praksu.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin