Na današnji dan,  15. maja, u celom svetu se obeležavaju Dan akcije za klimu i Dan porodice. Koliko god se oni na prvi pogled činili nepovezani, stav političke stranke Istina je da između njih i te kako postoji neraskidiva veza. Ukoliko želimo da obezbedimo kvalitetan život za sve nas, bez čuvanja prirode nema ni zdrave porodice.

Zbog koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi koja već premašuje dozvoljenu dozu, postoji velika opasnost od poplava i suša. Sa druge strane, kada je porodica u pitanju najbitnije je obezbediti sigurnost i zdravlje za decu, što se potkrepljuje redovnim fizičkim aktivnostima, uz zdravu ishranu i pravilan psihički razvoj. Pojačane prirodne katastrofe izazivaju stres i strah, najčešće okidače  anksioznosti, ali i drugih bolesti koje ugrožavaju mentalno zdravlje. Pedijatri sve češće u svetu ukazuju na to da je borba za dobrobit planete istovremeno i borba za buduće potomstvo. Ako smo netolerantni prema planeti, neodgovorni smo i prema njihovom zdravlju i budućnosti, a naučnici u svetu potkrepljuju činjenicu da klimatske promene prete da pogoršaju zdravstveno i ekonomsko stanje porodica. Zato počnimo da se borimo za planetu još danas. To će biti investicija u zdraviju budućnost koja je sama po sebi preduslov za zaštitu porodica i očuvanu dobrobit dece.

#StrankaIstina #Porodica #OčuvanjePlanete