Pod geslom Blok nema alternativu, 14. jula politička stranka Istina osnovala je  podogranak za deo gradske četvrti Banatić,  koji se sa ponosom naziva „Blok“. Za predsednika je izabran Igor Stefanović.

Na otvaranju je istaknuto da je ovo bio deo grada koji je u velikoj meri definisao urbani karakter Novog Sada, da se tu razvio gradski rok zvuk, stigao prvi Harley Davidson motor u grad, to je mesto koje je iznedrilo svoj muzički festival „Blokstok“ kao jednu od najposećenijih manifestacija u gradu.

Naglašeno je da je vremenom Blok postao svojevrsni urbani pasoš Grada Novog  Sada i da  tu tradiciju trebamo da čuvamo. „Ovo je prilično zaokružena gradska četvrt gde nema puno prostora za novu izgradnju i širenje.  Prioritetna potreba ljudi koji ovde žive jeste da se konačno realizuje izgradnja osnovne škole kako deca ne bi više bila prinuđena  da idu u obližnje škole Ivo Lola Ribar, Kosta Trifković i Petefi Šandor koje su sve više preopterećene. O školi u ovom delu grada se priča više od pola veka i naš cilj je  da ubrzamo dinamiku rešavanja tog problema i da poboljšamo kvalitet života.“ – izjavio je ovom prilikom Igor Stefanović.

 

#StrankaIstina