U četvrtak 17. juna osnovan je mesni podogranak stranke Istina za Detelinaru. Prisutni građani Detelinare za predsednicu su izabrali Sonju Cvjetićanin, a za potpredsednika Ljuana Šabani. Osnivanjem ovog odbora stranka Istina je najavila nastavak aktivnosti koje su bile zaustavljene za vreme vanredne situacije, kao i dalje osnivanje novih mesnih podogranaka u Novom Sadu. Osnivanju su prisustvovali i ispred Predsedništva stranke se obratili, Božidar Mićić kao predsednik Političkog savetodavnog kruga, Laza Velicki u svojstvu predsednika saveta za političku analitiku, kao i Andrijana Čapko, potpredsednica stranke Istina, koja je ovom prilikom izjavila da se svaka ozbiljna politika u interesu građana zasniva na tome da ljudi budu zadovoljni uslovima života u svom kraju, da svaka politika ima korene u kvartovima i lokalnim zajednicama i da će Stranka Istina zato veoma brzo ponuditi predloge konkretnih rešenja za poboljšanje kvaliteta života građana na Detelinari.

 

#StrankaIstina