Dositej Obradović je 28. jula 1786, pisao Arseniju Teodoroviću Bečliji: „I mi slobodno možemo reći da će Novosađani prosvešteni biti kad ljubeznom Orfelinu statuu vozdignu.“. Time vođena, naša akcija je imala za cilj da označi početak kampanje Uključi se i od tebe zavisi: Za Novi Sad – prosvetljen grad, budući da podizanjem najavljenog spomenika Orfelinu smatramo da je došao trenutak da Novi Sad pređe u novu fazu svog ne samo razvoja, već i značaja.

Mi ne želimo da budemo deo problema, već deo rešenja problema. Ono što želimo jeste da uspostavimo drugačiji politički model delovanja i da ponudimo i analize i celovita rešenja za postojeće probleme. Svesni smo da se imena političara zaborave, ali da ono što oni urade ostaje da sa time građani žive ceo život. Zato smo izveli eksperiment anketiranja građana Novog Sada. Na anketnom listiću su bila tri pitanja koja su se ticala toga da li su Novosađani za podizanje spomenika Zahariju Orfelinu i šta to po njima znači za Novi Sad, koja bi tri zdanja izdvojili kao zaštitni znak Novog Sada i da li znaju ko su bili Branislav Borota, Branko Ilić, Kosta Milosavljević i Miloš Petrović? Većina građana je bila za podizanje spomenika, kao najprepoznatljivije obeležje Novog Sada navodili su zgradu Banovine, katedralu i tvrđavu, ali gotovo niko nije znao ko su bili ljudi za koje ih je anketa pitala. A u pitanju su bila četiri gradonačelnika Novog Sada tokom čijih mandata je zgrada Banovine bila građena.

Novi Sad sada prolazi kroz intenzivnu transformaciju u jedan moderan grad i stranka Istina ima za cilj da mobiliše celu javnost da se uključi i pomogne da ta transformacija bude što bolji osnov za moderan Novi Sad. Cilj ove akcije je bio da ukaže na činjenicu da je politika u Srbiji obesmišljena i da već dve decenije političari u Srbiji više prodaju sami sebe kao brend, nego što nude konkretne ideje i perspektive za dobrobit građana. Nama nije potrebna politizacija građanskih problema zato što se time zaustavlja razvoj grada i Novi Sad vraća u 19. vek. Odgovorna politika nije borba za vlast, već borba za interes građana zbog toga što se političari zaborave, a dela ostaju. Zato se u ove procese moraju više uključiti i građani i stranka Istina ih je na ovaj način pozvala da učestvuju u oblikovanju budućnosti i tako obeležila početak svoje kampanje.

#StrankaIstina #Kultura