Stranka Istina jača je za još jedan savet koji je formiran. Ovog puta, to je Savet za kulturu koji, kao ekspert po pozivu, vodi Mr Darko Vuković, koji je diplomirao i magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na smeru grafičke komunikacije, gde je i radno angažovan kao redovni profesor. Radio je i kao gostujući profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Član je UPIDIV-a, realizovao je do sada preko 30 pozorišnih plakata u saradnji sa Pozorištem mladih iz Novog Sada, Narodnim pozorištem iz Subotice, HNK iz Osijeka, HNK iz Splita i Pozorištem mladih iz Splita. U svojoj biografiji ima više samostalnih izložbi u Srbiji i svetu (Hrvatska, Belgija, Bugarska i Iran). Dobitnik je više nagrada i priznanja, od kojih se izdvajaju: prva nagrada na XI izložbi pozorišnih plakata u okviru Sterijinog pozorja u konkurenciji realizovanih plakata, 2004. godine; prva nagrada na konkursu za vizuelni identitet Forme 15, Novi Sad 1998. godine; prva i treća nagrada na X izložbi pozorišnog plakata u okviru Sterijinog pozorja u kategoriji plakata-projekta, odnosno realizovanog plakata, Novi Sad 2001. godine; nagrada na IX izložbi pozorišnog plakata u okviru Sterijinog pozorja u konkurenciji plakata projekta, Novi Sad 1998. godine; prva nagrada na konkursu za vizuelni identitet „Novosadskog Salona“, 2007. godine; prva nagrada na konkursu Narodnog pozorišta u Subotici za plakate predstava „Europejci“ i „Totek“, 2001. godine; specijalna nagrada Narodnog pozorišta iz Užica za plakat predstave „Per Gint“, 2000. godine; nagrade za stoni, odnosno zidni kalendar na saveznim izložbama kalendara 1999, 2000, 2003, 2004, 2010. i 2013. godine; specijalna nagrada za plakat „Reciklirajmo“ i izložba nagrađenih finalista na Terraneo festivalu, Šibenik, 2013.

Bio je sukoordinator na više projekata, od kojih se mogu izdvojiti sledeći: član organizacionog odbora Svetskog bienala studentskog plakata, „Španija – pogled sa strane“ (saradnja Akademije i Galerije Matice srpske); „Vivisektfest“ (saradnja Akademije i nevladine organizacije „Vojvođanka“); „Stop nasilju nad ženama“ (saradnja Akademije i Zavoda za ravnopravnost polova); „30 godina grupe EKV“ (saradnja Akademije i Studentskog kulturnog centra); „Priroda na plakatu“ (saradnja Akademije i Društva za populacionu politiku „Breg“).

Formiranje ovog saveta je veoma bitno za stranku Istina, zato što je poboljšanje položaja kulture u gradu jedno od bitnih političkih opredeljenja stranke. Kultura u vreme tranzicije je suočena sa različitim izazovima, koji su posledica društvenih i ekonomskih promena i naša je dužnost da uočimo probleme i ponudimo rešenja za njih. Nema vremena da se bilo šta odlaže i da se čeka da se nešto dogodi. Umesto toga, mi smo rešili da budemo ti koji će dovesti da se to nešto dogodi i Darko, neko čije mesto u timu Istine, može bitno da doprinese realizaciji ovakve naše ambicije.

#StrankaIstina #Kultura