Politička stranka Istina brine o najugroženijim grupama i to je još jednom i dokazala formiranjem Radne grupe za socijalnu i dečiju zaštitu. Na njeno čelo je postavljena Nada Osmanović, vaspitačica sa višedecenijskim stažom u radu sa decom.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom trpe diskriminaciju i predrasude u društvu, koje su još uvek velike. Nada Osmanović je tim povodom izjavila: „U Srbiji je postojao problem da ako bi se roditelj takvog deteta opredelio za minimalac sa posla, gubio bi nadoknadu za tuđu negu, kao i  pravo na dečiji dodatak i na popust za struju, budući da su oni povezani. Država je taj problem krenula da rešava, ali se onda ispostavilo da je zapravo mali broj roditelja koristio svoja prava. Na nama je da nađemo najefikasnije modalitete da roditelji budu obavešteni koja prava imaju i kako da ih koriste“. Predsednica političke stranke Istina, Ivana Vujasin potvrdila je, da je stranka Istina čvrsto rešena da se ovaj problem reši izjavom: „Vaspitanje dece, a naročito dece sa teškoćama u razvoju, predstavlja izazov za svaku porodicu i stavlja je pred brojna iskušenja. Kako će ta deca odrasti i formirati se govori o nama kao o društvu i stepenu demokratičnosti i civilizacijskog napretka koji smo postigli. Odlučna sam da se nađe način da se njihov položaj poboljša i to će biti jedan od prioriteta stranke Istina“.

#StrankaIstina