Да ли сте знали да је данас дан мушкараца, празник који се у свету углавном игнорише? Овај дан се, као Међународни дан мушкараца, у свету слави од 1999, а настао је као реакција на феминизам и покушај да се заштите родни стереотипи и велича све оно што подразумева појам „мужевности”.

Политичка странка Истина се оштро противи било којем друштвеном концепту који подразумева надметање између мушкараца и жена и дистрибуцију моћи како би се моћ узурпирала и хијерархијски концентрисала у било коју друштвену групу. Сматрамо да је модел партиципаторне демократије тренутно цивилизацијски задовољавајући начин за контролу моћи, ако се уведу додатни механизми који јачају елементе непосредне демократије, односно који би обезбедили мандатну одговорност оних на које грађани делегирају своје право да одлучују у њихово име. „Постоји и насиље према мушкарцима, али оно ни на који начин није противтежа и оправдање за неједнакост коју жене трпе, већ је одвојена појава од насиља према женама које је и у светским оквирима системски подржано. Ми смо изабрали да инспирацију црпимо у екофеминизму, који је различит од америчког феминизма и који се не бави преузимањем моћи од мушкараца и њеним концентрисањем код жена, већ је више оријентисан на деконструкцију самог монопола над моћи, без родовског рата, гледајући и мушкарце и жене и животиње и целу планету као целовит органски систем где моћ циркулише уз поштовање свих делова система. Зато ми себе видимо као најпрогресивнију и најдемократичнију политичку организацију у Србији и претендујемо на то да имамо највећи капацитет за изградњу истински праведног и демократског друштва које би обезбедило трајни мир и максимално поштовање свих људских и грађанских права.“ Изјавила је Весна Цвјетановић, председница Женског фронта политичке странке Истина.

#СтранкаИстина