Ni vrućine, ni godišnji odmori nisu sprečili političku stranku Istina da se razvija i širi. Tako je u petak, 24. juna,  oformljen još jedan mesni podogranak stranke, ovoga puta u Petrovaradinu. Na njegovo čelo izabrana je Dragana Vuković, master prava.

Tokom otvaranja istaknuto je da politička stranka Istina ima ambiciju da utiče na razvoj demokratskih mehanizama koji bi omogućili bolju i kvalitetniju komunikaciju građana i organa  lokalne samouprave, a da su baš građani Petrovaradina pokazali da mogu da se bave aktivizmom bez upliva nepotrebnog politizovanja i tako da na pravi način štite interese građana. Takođe, naglašeno je da je potrebna solidarnost među građanima i međusobno poštovanje, a da je Petrovaradin deo grada gde žive dobri i čestiti ljudi.

Na otvaranju se takođe čulo i da se u Petrovaradinu konačno pravi Botanička bašta, što je bio jedan od programskih ciljeva stranke Istina za prethodne gradske izbore i što je i aktuelizovano nakon njenog ulaska u gradski parlament.  Dragana Vuković, u svojoj prvoj izjavi nakon što je jednoglasno izabrana za predsednicu mesnog podogranka za Petrovaradin stranke Istina, izjavila je da se zahvaljuje svima koji su je svojim glasom podržali u ovom izboru i da je čeka dosta rada kako bi se krenulo sa poboljšanjem života u Petrovaradinu i da nije potrebno da  sada puno priča, već da želi da umesto reči i obećanja njena dela govore za nju.

#StrankaIstina