Da politička stranka Istina ozbiljno i odgovorno pristupa kreiranju strategija za poboljšanje uslova života građana svedoči i formiranje Radne grupe za unapređivanje kvaliteta života. Na njeno čelo je postavljena diplomirana turizmološkinja i trener za ljudske potencijale Jelena Plavšić.

Ekonomska situacija u društvu, finansijska i materijala kriza, onemogućavaju građane da zadovolje svoje osnovne potrebe. Konstantno smanjivanje kvaliteta života je jedan od najdrastičnijih vidova kršenja ljudskih prava i velika je opasnost po mentalno zdravlje građana. Jelena Plavšić je to prokomentarisala rečima da je ona neko ko voli svet i da zato ne želi da bude samo posmatrač života, već da želi da aktivno doprinese razvoju društva i stvaranju uslova za sreću drugih osoba. „Imam veliko iskustvo u raznim društvenim angažmanima i sada želim da pomognem svetu tako što ću u stranci Istina učestvovati u kreiranju društvene alternative koja nudi drugačija rešenja za društvene probleme i nudi okruženje pogodno za mentalnu stabilnost ljudi.“ – dodala je Jelena Plavšić. Predsednica političke stranke Istina, Ivana Vujasin, tim povodom je izjavila da: „Ljudi koji ne umeju da stvaraju, uglavnom uništavaju sve oko sebe, uključujući na kraju i njih same. Mi kao politički subjekt želimo da stvorimo društvo u kojem bi pojedinac za svoj cilj imao razvoj svoje ličnosti i ostvarenje svih svojih unutrašnjih potencijala i njihovo stavljanje u funkciju poboljšanja celog društva. To je društvo kakvo želimo da napravimo i to je smisao i cilj naše politike.“

#StrankaIstina