Divljanje cena zakupa stanova znak je da je poslednji čas da se počnu rešavati realni problemi. Ekonomski sistem koji nam se nameće neodrživ je u Srbiji, a sistem da tržište sve reguliše svoje manjkavosti počinje da pokazuje i na zapadu. Tako je u Berlinu, zbog neizdrživog rasta kirija,  2019. otkupljeno 6 000 stanova, a prošle godine Berlinci su na referendumu izglasali da grad otkupi stanove velikih rentijerskih firmi, za javni stambeni fond da bi se kontrolisao rast cena stanovanja na tržištu.

Zbog naglog skoka najamnina, usled povećanja kredita i troškova izgradnje,  ali i zbog pohlepe stanodavaca,  veliki broj porodica i studenata je u opasnosti da ostane bez krova nad glavom. Stanovanje je osnovno ljudsko pravo uvršteno u Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Da bi se sprečilo kršenje ljudskih prava i obezbedio razvoj demokratskih procesa u Srbiji, politička stranka Istina insistira da se napusti koncept neoliberalnog kapitalizma  i da se pređe na prilagođeni azijski model državnog kapitalizma, sa dodatnim mehanizmima za obezbeđivanje socijalno pravednog društva i zaštite ljudskih prava. To otvara prostor za intervenciju države ograničavanjem visina cena najamnina, takozvane „poštene najamnine“ i pravljenje jakog javnog stambenog fonda koji bi uticao na smanjenje visina zakupnina. Tim povodom Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina, izjavila je: „Moderno poslovanje ne poznaje moral, poznaje samo profit. Priča se o ljudskim pravima, a nameću nam nešto gde ljudi jedino imaju pravo da troše  novac i budu statistika u nečijoj zaradi. Tamo gde se ljudima uskraćuje osnovno pravo na život i egzistenciju nema demokratije i tu se krše najosnovnija ljudska prava. Potrebno je zakonski u potpunosti prepoznati  pravo na stanovanje kao osnovno ljudsko pravo, sa mehanizmima koji bi omogućili državi dovoljno prostora za stambenu podršku onima kojima je to potrebno i tako postići dekomodifikaciju stanovanja.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Ekonomija #SocijalnaPravda