Политичка странка Истина формирала је Радну групу за увођење права на боловање за негу кућних љубимаца. Као што је јавност упозната, Истина је одлучна у борби за права власника љубимаца и зато ће се ова радна група бавити изменама и допунама Закона о добробити животиња, што јавност јасно подржава.

Радна група окупља стручњаке из различитих области, њихова разнолика експертиза осигураће свеобухватан приступ проблемима и квалитетно решење, а њу ће водити Андријана Чапко, потпредседница политичке странке Истина.

„Овај корак јасно показује нашу одлучност да истрајемо у намери да спроведемо планиране промене и унапредимо наше законодавство у складу са потребама грађана и њихових љубимаца. У овом историјском тренутку, наш став јасно ставља нагласак на одговорно власништво и на добробит животиња која није питање само сентименталног односа који према њима имају њихови власници, већ то је првенствено политичко питање засновано на етичким поставкама неког друштва и осећају за исправно и праведно. Имајући у виду наведено и након што радна група изради нацрт измена и допуна закона, покренућемо и јавну расправу која ће омогућити свим заинтересованим грађанима да изнесу своје мишљење, сугестије и предлоге у вези са предложеним. Утицај грађана је од пресудног значаја за поштовање одговорног власништва и за добробит животиња, стога позивамо грађане да се активно укључе у овај процес регулисања права животиња и њихових власника. Такође, узимаћемо у обзир и позитивне примере из других земаља који овакав закон већ имају у својој пракси како би он био што ефикаснији и што више ишао у корист добробити животиња.“ – изјавила је Ивана Вујасин, председница политичке странке Истина.

#СтранкаИстина #ИванаВујасин #АндријанаЧапко #КућниЉубимци #ДобробитЖивотиња