Politička stranka Istina 27. decembra  osnovala je mesni podogranak za Novo naselje, na čije čelo je postavljena ekonomista Nada Pavlica. Na otvaranju je istaknuto da je Novo naselje deo grada koji ima dovoljno prostora i kapaciteta da se razvija i definitivno postane najurbaniji deo Novog Sada.

Ono za šta će se Istina zalagati je da Novo naselje dobije bazen i stalnu lokaciju za postojeću buvlju pijacu, koja bi trebalo da se uredi kao delom uređeni prostor za već postojeću prodaju, a delom kao svojevrsni Art bazar za prodaju antikviteta, zanatskih i umetničkih predmeta, uz različite kulturne i umetničke sadržaje  (galerije na otvorenom, bine za nastupe i slično).

Različite zanatlije, kreativci i umetnici bi dobili mesto gde mogu da plasiraju svoje radove i rukotvorine, a Novi Sad još jednu kulturnu i turističku atrakciju. „Stvari se jako brzo menjaju i zato bi uvek trebalo biti par koraka ispred. Neophodno je da se prilagodimo promenama koje dolaze  i da od našeg Novog naselja napravimo deo grada koji će u potpunosti zadovoljavati sve potrebe građana koji tu žive“, izjavila je tim povodom  Nada Pavlica.

#StrankaIstina