Danijela Stanojev, poznato ime u svetu alternativne medicine i licencirana praktičarka barsa tehnike, ispred političke stranke Istina vodiće mesni podogranak Vidovdansko naselje. Prilikom osnivanja mesnog podogranka 15. septembra istaknuto je da Vidovdansko naselje ima lepo ime, ali da život u njemu i nije toliko lep, budući da su neka osnovna komunalna pitanja rešavana tek u toku proteklih nekoliko godina, a neki problemi i dalje postoje i čekaju da se reše. Vidovdansko naselje je jedan od delova grada koji je dugo vremena unazad, za vreme velikih padavina, imao probleme sa atmosferskim vodama i to bi trebalo da se trajno reši. Danijela Stanojev je izjavila: „Najlon pijaca jeste već decenijama kultno mesto za mnoge generacije Novosađana. To što je kultno ne znači da je i bez problema i čuvajući sve prednosti koje ima na nedostatke je potrebno posebno obratiti pažnju kako bi se obezbedio i sačuvao što kvalitetniji život i građana koji žive u okolini, ali i onih koji tu dolaze. Najlon pijaca je mesto koje je potrebno urediti uz potpuno poštovanje građana sa invaliditetom kojima je potrebno obezbediti dobre uslove za pristup i kretanje. Isto kao što im je potrebno obezbediti i pristup obali kanala, za koji ćemo se zalagati da postane drugi Kej u Novom Sadu i po uređenju i po sadržajima, zato što to Vidovdansko naselje i Novi Sad to zaslužuju.“

#StrankaIstina