Nasilje nije samo kulturološki ili sociološki fenomen. Ono je kriminalna pojava koja neće sama nestati, već se moramo uhvatiti sa njom u koštac, pobediti je i iskoreniti. Vođeni takvim stavom, politička stranka Istina formira Radnu grupu za iskorenjivanje nasilja, koju će voditi Jovica Vučinić. Fokus u radu se neće ogledati samo u nasilju koje trpe žene, već će generalno obuhvatati problem koji ugrožava razne ciljne grupe i pojedince u društvu.

Politička stranka Istina smatra da se samo saradnjom predstavnika različitih društvenih grupacija, nosilaca vlasti i izborne baze, žena, muškaraca, radnika, poslodavaca i svih ostalih učesnika u društvenom životu, može pronaći rešenje. Saradnja  treba biti zasnovana na dijalogu, razumevanju, osećaju za solidarnost i zajedničkoj akciji, a ne insistiranju na distribuciji i monopolu nad društvenom moći.

Predsednica političke stranke Istina, Ivana Vujasin izjavila je:  “Zadovoljna sam što smo konačno našli pravu osobu za ovu funkciju. Iako se u društvu najčešće ističu samo neki oblici nasilja, ono je mnogo prisutnije, kao  maska sa hiljadu lica. Često citiram izjavu Kofi Anana koji je rekao da je ‘siromaštvo najgori oblik nasilja i da gladan čovek ne može da razmišlja dalje od svog sledećeg obroka, što  ima razorne posledice po ekonomski razvoj, ali i razvoj društva u celini.’ Zato smatram da se nasilje mora sagledati celovito, a onda ga tako i rešavati.“

Zahvalivši se Istini na prilici, Jovica Vučinić je poručio da u društvu u kom dominira kultura nasilja svi pate, a da nasilje nikada nije rešenje. Snaga i sreća se nalaze u miru i ne postoji nikakva alternativa tome.

#StrankaIstina