Politička stranka Istina povodom ekološke katastrofe koja se desila izlivanjem 35 tona nafte iz broda kod Čelareva insistira na preventivnom delovanju.

Postavlja se pitanje da li su poštovane zakonske regulative koje se odnose na vodni saobraćaj, ili je ljudski nemar doveo do problema? Istina insistira da se preispitaju zakonske mere kontrole prevoza ovakve vrste tereta i ako je potrebno da se pooštre, a počinioci pozovu na odgovornost. Tražimo i da se pojača opremljenost rečne policije kako bi se sprečilo ugrožavanje ljudi i životne sredine.

Saniranje nastale situacije je proces koji je dugotrajan i skup, pogotovo u slučaju dizelskog goriva, gde su za razliku od benzina, plutajuće barijere mnogo manje efikasne za otklanjanje štete. Zato Istina poručuje da se jedino preventivnim delovanjem mogu sačuvati reke.

#StrankaIstina