Politička stranka Istina sa žaljenjem smatra da je u medijima plasirana prvoaprilska pošalica o izmeštanju EXIT-a sa Petrovaradinske tvrđave u Beograd bila istovremeno i dobra šala, ali i okrutni zapis o našoj realnosti. Istina je u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima i ranije obaveštavala javnost o svojoj inicijativi da se EXIT izmesti sa tvrđave, a argumentacija prvoaprilske doskočice je prilično realna i zato samu šalu čini više tragikomičnom, nego zabavnom. Za Grad Novi Sad i njegove građane najbolje je da se za EXIT nađe druga lokacija u gradu ili njegovoj bližoj okolini, slično budimpeštanskom Sziget festivalu.

Budućnost Novog Sada je da bude grad festivala, to uključuje i EXIT i druge male i srednje muzičke i art festivale. Festivali su nam potrebni, ali neka to bude na najboljim lokacijama.

 

#StrankaIstina