Jedna od osnovnih i verovatno najtežih karakteristika kriznih situacija jeste čovekov unutrašnji, duševni nemir (“crne misli”), obično praćen negativnim emocijama, a često i telesnim senzacijama i bolovima. Posledica toga je nemogućnost da se čovek sabere i da odluči šta da radi i gde da usmeri svoju pažnju, energiju i akcije. Prisututna je neizvesnost i gubitak kontrole. Umesto nekog, kakvog takvog reda i smisla, nastupa haos i apsurd. Iz teorije i prakse kliringa, mogli bi da identifikujemo restimulaciju dva osnovna, veoma duboka i suprotna životna – fiksirana stava: “Život je red” – “Život je haos”. Može da nam izgleda kao da je čitav dosadašnji civilizacijski razvoj, ustaljene životne vredosti, smisao i svrha postojanja, dovedena u pitanje ili su postale podlažne novom preispitivanju.

U svrhu samopomoći, važno je da razlikujemo četiri bazične sfere našeg bića: MENTALNA (misli i slike), EMOTIVNA (osećanja, čuvstva), TELESNA (fizičke senzacije) i četvrta DUHOVNA dimenzija čovekovog bića, koja uključuje suptilnije doživljaje ili slutnje (intuicija). Prve tri su nam permanentno dostupne, a najglasnija je prva, koja ima tendenciju da dominira i da potisne ostale. Četvrta je najkorisnija i relativno lako dostupna, možemo reći da je uvek prisutna, no zbog kontaminiranosti našeg sistema u prethodne tri “grublje” sfere, kao i zbog sopstvenog nepoznavanja i neverice u sebe, te u postojanje dubljih nivoa sopstvenog bića, do nje najteže dolazimo. Tokom čitave naše civilizacije ljudi su na razne načine (Ji džing, Tarot, astrologija,…) pokušavali da dođu do korisnih informacija iz ovih suptilnih dimenzija. No, budimo oprezni, u isto vreme, to je moguće područje samoobmana, zavaravanja i velikih rizika. Imajući sve ovo u vidu, postavlja se pitanje, koja je to onda najbolja strategija (novi plan) i taktika (praktični koraci) u kriznim situacijama, kao što je ova u kojoj se trenutno nalazimo.

 1. UNUTRAŠNJA DEMOKRATIJA.
  Ne dozvoliti diktaturu sa mentalnog plana, koja se stalno hrani novim informacijama i raznim neproverenim pričama, koje joj služe kao osnova za kreiranje dramatičnih scenarija. Sa time, nadalje, uzburkaju se emocije i nesvesno se utiče na telesne funkcije. Umesto toga, usmeriti se unutra, u sebe, krenuti hrabro u “unutrašnji turizam” (“Gnoti Seauton” – Upoznaj samoga sebe) i obratiti pažnju na osećanja (emocije, čuvstva) i oslušnuti poruke sopstvenog tela. Drugim rečima, ostati pribran, otvoren i razmišljati celim svojim bićem.
 2. KONTAKT I PODRŠKA.
  Ostati u komunikaciji sa drugima i biti spreman da zatražite i pružite podršku. Kao što smo već napred naveli, naš um je sklon dramatizaciji, a naročito kada smo usamljeni i izolovani. Niko ne treba da ostane sam. Zatražiti stručnu pomoć kad god je to potrebno.
 3. UZIMATI REDOVNO HRANU.
  U kriznim situacijama čovek često izgubi apetit i ne oseća potrebu za hranom. No, telo će se lakše izboriti sa stresom i naporima kada se dovoljno i redovno hranimo.
 4. ODMOR.
  Čak i kada ne možete da zaspite, ostanite u ležećem položaju, sa zatvorenim očima, i odmarajte na taj način.
 5. VEŽBANJE.
  Raditi svakodnevno jednostavne fizičke vežbe ili šetati, kada ste u mogućnosti.
 6. DISANJE.
  Naše unutrašnje raspoloženje je povezano sa dubinom disanja. Površno disanje ima za posledicu gubitak energije i pesimističko – negativno razmišljanje.
 7. IZBEGNITE DA KRITIKUJETE DRUGE.
  Kritike i pogoršanje naših odnosa sa drugima mogu samo negativno da se odraze na naše opšte raspoloženje i da umanje naše samopouzdanje. Doneti u sebi odluku, da budete lakši i tolerantniji u odnosima i komunikaciji sa drugima.
 8. MEDITACIJA I MOLITVA.
  I u svakodnevnim i normalnim situacijama neophodno je da držimo dobar balans između ekstravertnosti i intravertnosti. Kada smo u stanju da budemo u miru sa samim sobom, lako nam je da budemo u dobrim odnosima sa drugima, i obrnuto. Imati stalno na umu da su naši odnosi sa drugima najbolji pokazatelj i najprecizniji test za naše opšte i posebno za duševno zdravlje. To naročito važi za naše odnose sa članovima porodice i sa najbližim osobama.
 9. PREPUSTITE SE.
  Kao i svi životni ciklusi, i krizne situacije imaju svoj početak, kulminaciju i opadanje ili kraj. Ma koliko se trudili, ne možemo na njih da utičemo niti da promenimo neke prirodne tokove stvari.
 10. IZABERITE NADU.
  Dobra i loša vremena se smenjuju. Ništa ne traje večno. Svesno i odlučno birajte pozitivan pristup budućnosti.

Stručni saradnik
Desimir D. Ivanović, dipl.ing.
Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa
www.dijada.com

#desimirivanovic #istina