Politička stranka Istina podržava odluku nemačke policije da na Evropskom prvenstvu u fudbalu dozvoli upotrebu kanabisa, a sankcioniše upotrebu alkohola. Dok Nemačka uvodi progresivne mere u vezi sa konzumacijom kanabisa i alkohola tokom predstojećeg fudbalskog prvenstva, postavlja se pitanje kada će i Srbija krenuti tim putem?

„U Srbiji se strogo kažnjavaju korisnici kanabisa, uključujući i bolesne koji ga koriste u medicinske svrhe. Sa druge strane se konzumacija alkohola  uprkos očiglednoj povezanosti sa agresijom i nasiljem, prećutno prihvata i čak nameće kao društveno poželjan model ponašanja. Sa takvim stavom ne može se izgraditi zdravo i slobodno društvo bez nasilja. Dokazano je da alkohol podstiče nasilje, naročito tokom velikih sportskih događaja, dok kanabis uopšte ne nosi isti stepen rizika po javni red i mir. Nova strategija nemačkih vlasti da tokom fudbalskog prvenstva fokusira svoje napore na kontrolu i smanjenje konzumacije alkohola zato ohrabruje. Potrebno je da se smanji broj incidenata i nasilnih ispada i da se omogući svima da uživaju u sportskom spektaklu u što sigurnijem okruženju. Krajnji je čas da i Srbija prepozna koristi koje donosi regulisana upotreba kanabisa i da, kao moderno i civilizovano društvo, preduzmemo korake ka njegovoj legalizaciji.“ – izjavila je Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina.

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Kanabis