Politička stranka Istina ne odustaje od svoje borbe za legalizaciju kanabisa. Podsećamo da zabrane kanabisa kroz istoriju nisu bile deo borbe za ljudska prava, demokratičnost ili javno zdravlje, one su postojale da bi se ljudi kontrolisali, uz održavanje stabilnosti sistema koji su bili zasnovani na nepravdi. Regulisana dozvola za uzgoj i trgovinu kanabisa obezbeđuje veće mogućnosti da se zaštite ljudska prava nego prohibitivni pristup. Pravo izbora na lečenje je ljudsko pravo i zato hajde da obezbedimo sigurnu i inkluzivnu industriju kanabisa, unapredimo ekonomiju države otvaranjem novih radnih mesta, uvećamo budžet prihodima od poreza, a pre svega da sačuvamo dostojanstvo čoveka kao jedinke.

Ivana Bakmaz, ispred Radne grupe za legalizaciju kanabisa, tim povodom je izjavila: „Borba za legalan kanabis je borba za ekonomski stabilno i demokratsko društvo u kojem se poštuju ljudska prava i javni interes. Zato ovim činom, umesto društva u kojem vlada kultura nasilja, ostvarujemo uslove za postizanje civilizovanog društva poštovanja, mira i socijalne pravde.“

#StrankaIstina #LegalizacijaKanabisa