Омладина политичке странке Истина је у центру Новог Сада 12. августа грађанима представила свој план стратегије за останак младих у Србији.

Политичке одлуке имају дугорочне последице по младе и зато је неопходно да млади утичу на креирање политике и обликовање боље будућности. Истина разрађује стратегију мотивисања младих путем политика које стимулишу стартап иницијативе, субвенционисање, преквалификације и побољшавају квалитет и услове стручне праксе за младе плаћањем 3 месеца на нивоу минималног личног дохотка, а потом давање 80% од плате запослених на месту на којем се стажира.

Страхиња Јаковљевић, потпредседник странке Истина, тим поводом изјавио је: „Ангажована омладинска популација јача темеље демократије једног друштва промовишући плурализам, инклузивност и социјалну правду. Ми желимо да се успостави друштво меритократије, где ће се на места одлучивања долазити по способности да се квалитетно обави неки посао. Можда је време да друштво и политику вратимо на фабричке поставке и да поставимо темеље јаке привреде која ће што је могуће мање зависити од страних фактора? Немамо чаробни штапић да све решимо једним покретом руке, али имамо довољно памети и образовања да креирамо друштвене политике које доносе добро.“

#СтранкаИстина #Омладина #СтрахињаЈаковљевић