Najnoviji slučaj okrutnog femicida počinjenog na Klisi bušilicom, samo je još jedan primer da Srbija ide u veoma opasnom pravcu. Politička stranka Istina traži široku javnu raspravu na ovu temu i pribojava se da ovo nije kraj nasilja, već da društvo ulazi u jednu bolnu spiralu zločina koji preti da od presedana postane svakodnevnica. To je opasnost koja se ne sme ignorisati i najhitnije je potrebno doneti program mera kojima bi se to sprečilo.

Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina izjavila je:  „Rad sa decom mora početi od predškolskog uzrasta. Školama je potreban nastavni program i selekcija lektire koji kod učenika suzbijaju mizoginiju. Kao dalje mere Istina zahteva kontrolisanje nasilnika  i automatsko reagovanje ako se približi žrtvi za koju ima zabranu pristupa, obaveznu sudski propisanu terapiju za počinioce nasilja i  program pomoći ženama žrtvama nasilja. Umesto da gasimo požar ulažimo u prevenciju i stvorimo mehanizme za sprečavanje novih ubistava.“

#StrankaIstina #IvanaVujasin #StopNasilju