Generalna skupština UN je 1993. proglasila Svetski dan porodica koji se od tada slavi svakog 15. maja. Stranka Istina smatra da su zdrave, funkcionalne i moderne porodice jedna od osnovnih potreba Srbije. Zato nudimo sistem vrednosti koji je jedinstven na srpskoj političkoj sceni i koji deci omogućuje srećno i zdravo odrastanje.

Nužno je da kulturu dominacije i kontrole zameni kultura saradnje koja poštuju razlike mišljenja i pola. Porodica ne sme biti generator nasilja, već sredina u kojoj deca odrastaju u atmosferi ljubavi, razumevanja i poštovanja i postaju mentalno zdravi i odgovorni ljudi. Vrednosti koje zastupamo su ravnopravnost između polova, osećaj lične odgovornosti i na iskrenosti zasnovan moral.

„Mi nismo protiv tradicije i mislim da je identitet koji delom proizilazi iz prošlosti i tradicije jako bitan. Društvo se razvija i moramo da negujemo sve što je bilo dobro u tradiciji, a što je bilo loše da prevaziđemo. U Srbiji su nekad postojali i običaji poput lapota, snohaćenja, koje je opisao i Borisav Stanković u Nečistoj krvi, levirata i drugih sličnih. Ti običaji su danas ili iskorenjeni, ili ako ih ima prilično retki, ali pokazuju da je tradicija nešto što se mora preispitivati i menjati. Mi se ne mešamo u životni stil i način na koji će neko da uredi međusobne porodične odnose, mi samo hoćemo sistemske okvire koji omogućavaju i stimulišu funkcionisanje zdravih porodica“, izjavila je Ivana Vujasin, predsednica stranke Istina.

Za početak nudimo društvenu politiku koja štiti porodice i želimo da uspostavimo kvalitetne programe za podršku porodicama. Moramo sprečiti otuđivanje unutar porodica i omogućiti vreme roditeljima da ga provode sa svojom decom. Deca moraju biti zaštićena od bilo kakvog oblika zlostavljanja, a kvalitetna edukacija, zdrava ishrana i zdravstvena zaštita za decu deo su našeg programa. Finansijski stabilna porodica je bitna za odgoj dece. Nećemo da se deca oduzimaju porodicama koje nemaju sredstava da ih odgajaju i daju hraniteljima, sem ako su te porodice nefunkcionalne i opasnost po decu, već smo pre da se traži način za nalaženje posla članovima takvih porodica. Umesto da budu socijalni slučajevi mi smo za to da im vratimo dostojanstvo i da im omogućimo da dostojanstveno žive od svoga rada i da odgajaju svoju decu.
U Aziji postoji izreka da sreća počinje onda kada je porodica srećna. Svi mi hoćemo srećnu Srbiju u kojoj žive uspešni ljudi. Spoljni statusni simboli su danas stvar prestiža i navodni pokazatelj uspeha, ali mi želimo Srbiju u kojoj je uspešan onaj ko je uspeo da mu porodica bude harmonična i srećna. Zato i insistiramo da vratimo porodicu kao jednu od retkih pravih društvenih vrednosti i to je cilj za koji se vredi boriti.

 

#StrankaIstina #IvanaVujasin #Porodica