Danas 18. maja, na Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, politička stranka Istina sa zabrinutošću mora da primeti da je od početka ove godine u Srbiji ubijeno 13 žena. Društvo i lokalne samouprave imaju programe i postepeno razvijaju mehanizme za sprečavanje nasilja koje žene trpe, ali zato što se broj nastradalih žena povećava, neophodna je mnogo snažnija institucionalna i društvena reakcija u cilju sprečavanja femicida.

Da bi upoznale građane i građanke sa ovim problemom i da bi im predstavile deo predloga rešenja za njegovo iskorenjivanje, aktivistkinje Istine su tokom ulične akcije, održane u poslepodnevnim časovima u centru Novog Sada, razgovarale sa onima koji su se zatekli na ulicama. Odziv građana i građanki je bio velik i reakcije su bile veoma dobre. Tim povodom Vesna Cvjetanović, predsednica Ženskog fronta političke stranke Istina, izjavila je: „Poražavajuće je to što je prošle godine u istom periodu broj ubijenih žena u Srbiji bio duplo manji. Broj „takozvanih rizičnih“ događaja u Srbiji se povećava i potrebna nam je što brža i što efikasnija sistemska reakcija. Na društvu je da se pobrine da žene više ne stradaju. Potrebno nam je da mediji posvećuju još više pažnje ovom problemu i da se izbegnu senzacionalistički tekstovi u kojima su istaknute irelevantne činjenice, kao i da se dogodi promena načina promišljanja društva o nasilju u porodici. Veoma me raduje što su građani/ke bili/e veoma raspoloženi/e da razgovaraju sa nama, što prepoznaju problematiku nasilja prema ženama i da je nasilje odgovornost kako društva u celini, tako i svih nas pojedinačno“.

#StrankaIstina #StopNasilju