Stranka Istina jača je za dva novoformirana saveta. Budući da je uređenje pravnog sistema i potreba za usaglašenošću različitih zakona ono što čini jedno društvo uređenim i funkcionalnim, veoma se radujemo formiranju Saveta za pravna pitanja na čije čelo je došao Doktor pravnih nauka Zdravko Jež, redovni fakultetski profesor u penziji i autor nekoliko knjiga i udžbenika. Takvo pojačanje je potvrda čvrste rešenosti stranke Istina da vodi politiku koja će imati čvrst stav, integritet i nepokolebljivost kada je u pitanju politika implementiranja zdravih principa demokratije i unapređenje pravno – socioloških aspekata zaštite dostojanstva i etičkih vrednosti u Srbiji što jeste deo ciljeva naše politike.

Drugo pojačanje je Savet za tehnološki razvoj i izumiteljstvo koji vodi akademik Mato Zubac, poznato ime domaćeg inženjerstva i izumiteljstva. Mato Zubac je Predsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika, ima više realizovanih svetskih patenata, a 2001. godine je proglašen u Briselu za počasnog viteza, što je titula koju dobija izumitelj koji 3 godine za redom postiže visoke rezultate na međunarodnom sajmu izumiteljstva „EUREKA“. Naročito je angažovan na polju unapređenja čistih tehnologija i obnovljivih energenata.

Formiranje ovih saveta samo su dodatni pokazatelj i smernica politike stranke Istina ka cilju da se izađe iz društva kojim dominira politika, u društvo u kojem svako radi svoj posao najbolje što zna. Takođe, ovo je jasno određenje da se Srbija okrene ka sopstvenoj pameti i razvijanju vlastitih tehnoloških rešenja što je u skladu sa idejom stranke Istina da umesto uzaludnog glumatanja pobune bude neko ko može i želi da ponudi društvena i tehnološka rešenja koja bi trebalo da pomognu Srbiji da izađe iz krize i da se učvrsti na poziciji privredno stabilnih zemalja koje umesto da kupuju tuđa rešenja, svetu nude naša.

#StrankaIstina