Nalazimo se na pragu jedne od najvećih svetskih kriza u proteklih više od pola veka. Svedoci smo da se širom sveta dešavaju promene koje utiču na kvalitet i kvantitet života.  Energenti, navodnjavanje i opasnost od požara postaju problem sa kojim se planeta svakodnevno suočava. Aktivnim angažovanjem u ovim oblastima oživeli bi delatnosti koje su sada ugrožene, istina bi pronašla svoj put koji će se graditi na zdravim osnovama i vrednostima koje će narednim generacijama biti putokaz, kroz iskustvo i znanje a sa kreativnim i sveobuhvatnim pristupom angažovanja i učestvovanja u oblastima koje su bitne za njih i njihov razvoj.

Savet za tehnološki razvoj i izumiteljstvo Političke stranke Istina predlaže nekoliko rešenja kojima bi se Srbija ne samo spasila od potencijalnih nedostataka energenata, već i od smanjenih poljoprivrednih prinosa usled suše i od mogućih požara koji su uvek opasnost kada su velike vrućine.  Na čelu saveta nalazi se akademik Mato Zubac, koji je ujedno i Predsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika.  Kao neko ko je veoma angažovan na polju unapređenja čistih tehnologija i obnovljivih energenata tim povodom je izjavio:

„Kada bi štetne mini hidroelektrane zamenili energanama na energetske vrbe, to bi sem proizvodnje jeftine energije omogućilo i prečišćavanje otpadnih voda, ali bi rešilo i problem kanalizacije. Sa druge strane ne samo da bi se povećala energetska stabilnost i podstakao razvoj standarda lokalnog stanovništva i privrede, već bi Srbija stvorila osnov da u budućnosti postane regionalni energetski lider. Takođe, folijarnim zalivanjem ne samo poljoprivrednih useva, već i gradskih zelenih površina, u velikoj meri bi se sprečio štetni efekat suše i ne bi bilo više smanjenih poljoprivrednih prinosa i spržene trave po ulicama i našim parkovima. Sem toga, biljke koje se tretiraju sredstvom koje je razvila domaća pamet, ostaju ili sveže, ili polu sveže i ne mogu da gore. Naši umni ljudi su razvili rešenja za mnoge probleme koji u svetu još nisu rešeni, zato očekujemo od države da prepozna domaći kvalitet i da omogući da Srbija ponudom autentičnih rešenja i patenata bude jedinstvena u svetu, da bude razvijenija i bogatija samostalna država.“

#StrankaIstina